Lütfen Javascripti Aktif Ediniz

AKADEMİSYENLER

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Derya AYDIN
Proje Destek Birimi ve Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi
0216 578 00 00 - 3017 (pbx)
0216 578 03 31
derya.aydin@yeditepe.edu.tr

Türkü Suna ÇENDEOĞLU
Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi
0 (216) 578 00 00 - 6303 (pbx)
0 (216) 578 03 31
turku.suna@yeditepe.edu.tr

Seçil NİŞANCI
Proje Destek Birimi
0 (216) 578 00 00 - 1393 (pbx)
0 (216) 578 03 31
secil.nisanci@yeditepe.edu.tr

• Akademisyenlerimizin yürüttükleri bilimsel çalışma sonuçlarını kendi şirketleri üzerinden ticarileştirilebilmesi,
• Teknoparkta bulunan akademisyen şirket ( spin-off ) sayısının arttırılması,
• Fikirlerin ürüne dönüştürülmelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
• Şirketleşme ve pazarlama konularında danışmanlık ve eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

 • Üniversitede patent sahibi olmanın zorunlu yükselme kriteri olarak belirlenmesi için üniversite yönetimi ile işbirliği yapılması,
 • Veri tabanında yer alan araştırmacı ce sanayici ortaklığında üretilen proje çıktılarına yönelik patent , sınai ve fikri mülkiyet hakları, lisanslama gibi, hukuksal korumaya yönelik işlemleri konusunda danışmanlık hizmet verilmesi,
 • Bölgede faaliyet gösteren sanayicilere markalaşma ve yeni markalar yaratılması konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hakların diğer yapılara özellikle de sanayiye lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi amaçlanmaktadır.

 • Akademisyenlerimiz tarafından önemli miktarda bilimsel çalışma yürütmekle birlikte bu çalışma sonuçlarının patente dönüşmesi veya ticarileşmesi,
 • Üniversitede üretilen bilimsel bilgilerin taranması,
 • Ticarileşebilecek ve / veya patent alınabilecek bilgilerin belirlenmesi,
 • Patent başvurusunun yapılarak sürecin takip edilmesinin yanında ticarileşebilmesi amacıyla uygun sanayi işletmeleri ile bu bilgiyi üreten akademisyenin bir araya getirilmesine yönelik çalışılması,
 • Özgün nitelikli ve teknolojiye dönüşebilecek bilimsel çalışma sonuçlarının sayısının arttırılması 
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakkı başvurularının yapılması ,takibi ve sonuçlandırılması,
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi,
 • Bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,
 • Patentlenebilirliğin belirlenmesi, patent araştırmasının yapılması, patentlerin ticari değerinin belirlenmesi, başvurularının yapılması, hukuki işlemlerinin takibi, gibi faaliyetler için bir patent ofisinden danışmanlık alınması,

      amaçlanmaktadır.

 

PATENT NEDİR? 

 • Patent buluş sahibine buluşundan ekonomik olarak yararlanma imkanı tanıyan ve söz konusu buluştan başkalarının yararlanmasını engelleme imkanı veren hukuki bir belgedir.
 • 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır.

PATENT TÜRLERİ 

 • İncelemesiz Patent (7 YIL KORUMA SAĞLAR.)
  •İncelemeli Patent (20 YIL KORUMA SAĞLAR.)
  •Faydalı Model (10 YIL KORUMA SAĞLAR.)
   

PATENT KRİTERLERİ

 • Bir buluşun patent ile korunabilmesi için;

       *Yeni bir buluş olması,

       *Ortalama bir uzmanın kolaylıkla tahmin edebileceği niteliklerden fazlasını içermesi,

       *Sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

MARKA

 • Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir
 • 556 sayılı markaların korunmasına ilişkin Kanun Hükmündeki Kararname(K.H.K) ile korunmaktadır.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM

 • Endüstriyel Tasarım, bir eşyanın süs veya estetik olarak görüntüsüdür. Tasarım bir yüzey veya şekilde olduğu gibi üç boyutlu özellikleri veya desen, çizgiler ve renklerde olduğu gibi iki boyutlu özellikleri de içerebilir.
 • Endüstriyel Tasarımlar; teknik ve tıbbi aleterden saatler, mücevherat ve diğer lüks eşyalara ev aletlerinden elektrikli aletler ve mimari yapılara kadar ve tekstilden uygun olabilen diğer eşyalara kadar her türlü sınai ve el yapımı ürünlere uygulanabilir.
 • Endüstriyel Tasarımlarla, ürünün sadece estetik özellikleri (görsel nitelikleri) korunur, o ürüne ait herhangi bir teknik özellik korunmaz.
 • 554 sayılı K.H.K ile korunmaktadır.
 • Endüstriyel Tasarımların tescil edilebilmesi için 2 kriteri taşımaları gerekmektedir.
 • *1. Yenilik (Bir tasarım, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni sayılır.)
 • *2. Ayırt edici olma
 • Şirketleşme ve girişimciliğin arttırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi,
 • Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılması için akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi,
 • Ar-Ge fikri olan ancak pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi çeşitli konular hakkında desteğe ihtiyacı olan akademisyenlerimize hizmet sağlanması,
 • Tekmerde bulunan kuluçka merkezinde kira, genel gider, personel ve danışmanlık gibi konularda akademisyenlere kolaylık sağlanması,