Lütfen Javascripti Aktif Ediniz

BİRİMLERİMİZ

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Kurumsal İletişim Birimi

Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinin iç ve dış paydaşlara tanıtılmasını ve duyurulmasını hedeflemektedir.

Gezindiğiniz web sitesi Kurumsal İletişim Birimi tarafından hazırlanmış olup, ziyaretçilerimize olabildiğince aradıkları hizmetleri kolay bulabilmeleri, hakkımızda bilgi edinebilmeleri ve bizimle kolayca iletişime geçebilmeleri üzerine kurgulanmıştır.

Bunun yanı sıra bu birim Ekim 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenmiş olan 2. Uluslararası Kök Hücre Kongresi ve Aralık 2015’de İstanbul’da düzenlenmiş olan Türkiye İnovasyon Haftası da dahil olmak üzere, Ofisimizi her platformda tanıtır, etkinlikler düzenler ve ofis ve iç ve dış paydaşlar arasında her türlü iletişimi sağlar.

Bu tanıtım çalışmaları için gerekli olan broşür, poster ve benzeri çalışmalar ve ayrıca etkinliklerin organize edilmesi Kurumsal İletişim Birimi tarafından yapılır.

Eğer bizimle beraber bir etkinlik düzenlemek isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.   

Proje Destek Birimi

Proje Destek Birimi üniversitedeki akademisyenlerin ve İstanbul çevre illerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen destek programları hakkında bilgilendirir, proje bütçesi ve niteliği açısından en uygun destek programına yönlendirir.

Projenin kabul edilmesi durumunda, projenin finansal ve mali takibine destek sağlar.

Projeleri birimimizde destekleyen hibe destek kuruluşuna göre ulusal ve uluslararası projeler olarak ikiye ayırılmıştır.

Birimimizin en önemli amaçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğine yönelik projelerin arttırılmasıdır.

Fikir aşamasında yada ürüne yönelik proje fikriniz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi

Çağımızda gelişmekte olan ekonomilerde sanayide bilim ve teknoloji kullanımı hızla önem kazanmaktadır. Bu gelişime ayak uydurabilen sanayi kuruluşları ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini arttırmaktadır.

Ar-Ge proje sayısının arttırılması öncelikle fikir oluşturma ve bu fikri projelendirmekle mümkündür. Hem üniversitede görevli akademisyenlerin hem de sanayi kuruluşlarının en büyük eksikliklerinden birisi olan proje fikri oluşturma ve yenilikçi bir fikri projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak inovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkanları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapıyoruz. Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığı ile üniversitelerden endüstriye sunulan  lisanslanmış ürünler, hem ekonomiye hem de ulusal işgücüne olumlu katkı sağlıyor.

Hizmetlerimiz :

 • Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıyı üniversite laboratuvarları ve akademik bilgi aktarımı sayesinde güçlendirmek
 • Sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası hibe ve desteklerden faydalanmasını sağlamak
 • İhtiyaca göre sanayiciye özel finansal, akademik ve teknik destekler konusunda yönlendirici rol üstlenmek. 
 • Sanayicilerimizin buluşlarının korunması için Fikri Sınai Mülkiyet Hakları birimimizdeki uzmanlarımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti sunmak
 • Sanayicilerimizi yeni yatırım konularında Teknoloji Transfer Ofisimizin kalifiye uzmanları tarafından risk analizi, arz-talep analizi yada iş planı hizmetleri sayesinde ulaşılabilir çözümlere yönlendirmek

 

Temel Amaç :

 • Akademik bilgi, bilim, yenilik ve teknoloji transferi birikiminin etkin bir üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde değerlendirilmesi 
 • Üretilen bilginin ve yeniliğin toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir ürün ve hizmete dönüştürülmesi
 • Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması

 

Bu amaçla Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, tanıtım, bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme konularında dinamik yapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sizin de akademik destekli proje geliştirme fikriniz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Fikri ve Mülki Haklar Birimi

Fikri ve Mülki Haklar Birimi Yeditepe Üniversitesi araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri başta olmak üzere; tüm araştırmacılar, şirketler, girişimciler ve öğrencileri sahip oldukları fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirir ve bu doğrultuda eğitim programları ve seminerler düzenler.  

Ayrıca bu hakların korunması sürecini yakından takip ederek, lisanslanma, ticarileşme ve markalaşma hizmetleri sunar.

Birimin başlıca görevleri;

 • Akademisyenler, Sanayiciler, Girişimciler, Şirketler ve Öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak Üniversitemizdeki fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturulması, eğitim ve seminerler düzenlenmesi,
 • Buluşlarıntescil edilebilirlik ve tescil kapsamlarını belirlenmesi,
 • Patentön araştırmalarının yapılması,
 • Ulusalve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerinin (TTO’nun çözüm ortağı olan Patent Bürosuna yönlendirerek) gerçekleştirilmesi,
 • Tescilsürecinde; TPE ve Buluş Sahibi ile koordinasyonun sağlanması,
 • Lisanslamave ticarileşme süreçlerine destek olunması,
 • FikriMülkiyet Hakları sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Buluşdeğeri taşıyan fikirlerin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fikri Sinai Mülkiyet Hakları konusunda yapılan tüm çalışmaların takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi

faaliyetlerini yürütmektedir.

Siz de Fikri ve Mülki Haklarınızı korumak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Birimi

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi birimimizin ana hedefi üniversitemizin potansiyel girişimcileri olan akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi ve bunun yanında bizden yardım isteyen girişimci ruha sahip bireyleri cesaretlendirmek, teşvik etmek ve onlara rekabet edebilir başlangıç koşulları sağlamak ve onları ön kuluçka ve kuluçka merkezimizde gözetmektir. 

Girişimcilere sunduğumuz hizmetler

-Proje destekleri bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti

 • KOSGEB Girişim Desteği ve Teknogirişim Sermaye Desteği destek programları hakkında bilgilendirilmesi,
 • Girişimcilik eğitimleri düzenlenmesi,

-İş Geliştirme Hizmeti

 • İş geliştirme ve mentörlük desteği verilmesi,

İş modelinin oluşturulması, hedef kitlenin belirlenmesi, ve ürünün/hizmetin hedef kitleye uygun modellenmesi, başlangıç yatırım sermaye ihtiyacının tespit edilmesi, satış ve pazarlama planının oluşturulması, mali analizinin yapılması vb.

 • Yeditepe Üniversitesi Gelecek Merkezi’nde ön kuluçka alanı temin edilmesi,

-Girişimci ve Yatırımcı Eşleştirme Hizmeti

 • Girişimci - yatırımcı buluşma platformları oluşturulması,
 • Girişimci - müşteri buluşma platformları oluşturulması,

-Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmeti

 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model, lisans, marka, endüstriyel tasarım vb.) konusunda bilgilendirilmesi,
 • Patent, marka, telif başvuru danışmanlığı,
 • Lisanslama ve Ticarileştirme Danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

 

Eğer siz de girişimci olmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.