Tarihçe

2006 yılında faaliyetlerine Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi olarak başlayan ofisimiz, Haziran 2015 itibari ile Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) olarak çalışmalarına devam etmektedir. YUTTO çalışma alanları; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, proje geliştirme-yönetim (Üniversite Sanayi İşbirliği), sınai mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama ticarileştirme faaliyetleri, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri olarak 5 ana modülden oluşmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi, bilgi ekonomisi açısından üniversite-sanayi işbirliği ve ortak çalışmaların arttırılması noktasında Eğitim ve Mucit Üniversite olarak adlandırılırken, İnovatif bir üniversite olabilmesi için YUTTO çeşitli girişimler yapmayı hedeflemektedir.

Üniversite bünyesinde tüm inovasyon ve girişimcilik alanında yapılan faaliyetlerin bir çatı altında toplanması ve faaliyetlerin daha etkin ve geniş kitleye yayılmasının sağlanması için Rektörlüğümüz tarafından YUTTO bünyesinde bir “Girişimcilik Komisyonu” oluşturulmuştur. Bu komisyonda, farklı Fakültelerden, sürekli eğitim merkezi ve temsilciler, Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim birimlerinden temsilciler yer almaktadır.