Lütfen Javascripti Aktif Ediniz

SANAYİCİLER

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Derya AYDIN
Proje Destek Birimi ve Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi
0216 578 00 00 - 3017 (pbx)
0216 578 03 31
derya.aydin@yeditepe.edu.tr

Ahmet İLHAN
Üniversite ve Sanayi İşbirliği Birimi
0 (216) 578 00 00 - 1393 (pbx)
0 (216) 578 03 31
ahmet.ilhan@yeditepe.edu.tr

Çağımızda gelişmekte olan ekonomilerde sanayide bilim ve teknoloji kullanımı hızla önem kazanmaktadır. Bu gelişime ayak uydurabilen sanayi kuruluşları ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini arttırmaktadır.

Ar-Ge proje sayısının arttırılması öncelikle fikir oluşturma ve bu fikri projelendirmekle mümkündür. Hem üniversitede görevli akademisyenlerin hem de sanayi kuruluşlarının en büyük eksikliklerinden birisi olan proje fikri oluşturma ve yenilikçi bir fikri projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak inovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkanları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapıyoruz. Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığı ile üniversitelerden endüstriye sunulan lisanslanmış ürünler, hem ekonomiye hem de ulusal işgücüne olumlu katkı sağlıyor.

Üniversitede üretilen bilimsel bilgilerin taranması, ticarileşebilicek ve/veya patent alınabilicek bilgilerin belirlenmesi, patent başvurusunun yapılarak sürecin takip edilmesinin yanında ticarileşebilmesi amacıyla uygun sanayi işletmeleri ile bu bilgiyi üreten akademisyenin bir araya getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Veri tabanında yer alan araştırmacı ve sanayici ortaklığında üretilen proje çıktılarına yönelik patent, sınai ve fikri mülkiyet hakları, lisanslama gibi, hukuksal korumaya yönelik işlemler konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakkı başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
Bölgede faaliyet gösteren sanayicilere markalaşma ve yeni markalar yaratılması konusunda danışmanlık verilmesidir.

PATENT NEDİR? 

Patent buluş sahibine buluşundan ekonomik olarak yararlanma imkanı tanıyan ve söz konusu buluştan başkalarının yararlanmasını engelleme imkanı veren hukuki bir belgedir.
551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır.

PATENT TÜRLERİ 

İncelemesiz Patent (7 YIL KORUMA SAĞLAR.)
•İncelemeli Patent (20 YIL KORUMA SAĞLAR.)
•Faydalı Model (10 YIL KORUMA SAĞLAR.)

PATENT KRİTERLERİ

  • Bir buluşun patent ile korunabilmesi için;

       *Yeni bir buluş olması,

       *Ortalama bir uzmanın kolaylıkla tahmin edebileceği niteliklerden fazlasını içermesi,

       *Sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

MARKA

Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. 556 sayılı markaların korunmasına ilişkin Kanun Hükmündeki Kararname(K.H.K) ile korunmaktadır.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM

  • Endüstriyel Tasarım, bir eşyanın süs veya estetik olarak görüntüsüdür. Tasarım bir yüzey veya şekilde olduğu gibi üç boyutlu özellikleri veya desen, çizgiler ve renklerde olduğu gibi iki boyutlu özellikleri de içerebilir.
  • Endüstriyel Tasarımlar; teknik ve tıbbi aleterden saatler, mücevherat ve diğer lüks eşyalara ev aletlerinden elektrikli aletler ve mimari yapılara kadar ve tekstilden uygun olabilen diğer eşyalara kadar her türlü sınai ve el yapımı ürünlere uygulanabilir.
  • Endüstriyel Tasarımlarla, ürünün sadece estetik özellikleri (görsel nitelikleri) korunur, o ürüne ait herhangi bir teknik özellik korunmaz.
  • 554 sayılı K.H.K ile korunmaktadır.
  • Endüstriyel Tasarımların tescil edilebilmesi için 2 kriteri taşımaları gerekmektedir.
  • *1. Yenilik (Bir tasarım, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni sayılır.)
  • *2. Ayırt edici olma
Sanayi Tezleri Oluşturma Programı ( STOP ): Firmaların ihtiyaçları konusunda özellikle 4.sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bilgilendirmekte ve sanayi ihtiyaçlarına göre tez yazılması konusunda yönlendirme yapılmaktadır.
Endüstri Vaka Çalışmaları Programı ( EVÇP) : Program kapsamında işbirliği yaptığımız firmalar kanalıyla; öğrencilere, okulda edindikleri teorik bilginin sanayideki uygulamasına göre ve gerçekleştirme olanağı sağlanmaktadır.
Endüstride Uygulama Destekli Tez Programı ( EUDTP ): Lisans bitirme projeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin, firmaların Ar-Ge kapsamına giren konularında ve Ar-Ge projeleri temelinde yaptırılması sağlanmaktadır.
Teknik Gezi Programı ( TGP ): Öğrencilerin derslerde gördüğü teknik bilginin uygulanmasını gerçekleştiği profesyonel çalışma ortamlarına teknik geziler düzenlenmektedir.