Lütfen Javascripti Aktif Ediniz

HAKKIMIZDA

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
img
TEKNOLOJİ
TRANSFER OFİSİ

2006 yılında Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi olarak kurulan ve Haziran 2015 itibariyle yeniden yapılanan Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YÜTTO)’nin amacı, teknolojik gelişmeye dayalı yenilik ekonomisine bilgi üretmek ve üretilen bilginin sanayicilerimizle paylaşılmasını sağlamaktır.

Kuruluş Amacımız

Üniversitenin, bölge sanayisinin arka bahçesi haline gelmesini sağlamak,
Üniversite çıkışlı ve küresel doğan firmaların kurulmasını teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Üniversitede üretilen bilimsel bilginin teknolojiye ve ekonomik değere dönüştürülmesi için gerekli işbirliklerini oluşturmak,
Bölgede girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesini sağlamak,
Bölge sanayisinde Ar-Ge farkındalığı oluşturmak,
Bölge sanayisinin oluşturan işletmelerin, yerel ve bölgesel niteliklerini koruyarak uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına kaskı sağlamak
Bölge üniversitelerinin özyeterliliğini, sanayideki yetkinliğini ve ülke teknolojisinin gelişimine katkısının arttırılmasını sağlamaktır.

Misyonumuz
Bilimsel bilgi ve deneyimin, teknoloji ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak
amacıyla Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

Vizyonumuz
Bölge sanayisini, gücünü bilim ve teknolojiden alan, yenilikçi, öğrenen ve ' global ' düşünebilen bir yapıya dönüştürmektir.