Sanayiciler

Sanayicilerimize verdiğimiz hizmetlerimiz:

  • TEYDEB ve SANTEZ projelerinde proje ortakları ve kurumlar arası koordinasyon sağlanması,
  • Proje ekibi ve firma çalışanlarının ödemelerinin gerçekleşmesi,