Tüm Duyurular

Arçelik, ATÖLYE iş birliği ile Hack the Normal Hackathon’unu düzenliyor. Hack the Normal, katılımcıları aşağıdaki alanlarda ticarileşme potansiyeli olan yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeye davet ediyor.  ● Sağlıklı...
Newton Fonu,  Birleşik Krallık ve fon ortağı ülke arasında, bu ülkenin sosyal refah ve ekonomik kalkınmasıyla doğrudan ilgili araştırma ve inovasyon sorunlarını merkeze koyan ortaklıklar inşa etmeyi amaçlamaktadır.  Newton Fonu...
Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND)  Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu başlıklı JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund 2020 yılı çağrısı uluslararası bilimsel değerlendirme panellerinde başarılı olan...
Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından, nadir hastalıklarda karşılaşılan araştırma zorluklarına çözümler üretmek amacıyla endüstri, akademi, KOBİ ve hasta organizasyonları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve bu...
TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund-QNRF) arasında ‘Akıllı Şehirler’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İş Birliği’ çağrısı açılmış, çağrının son başvuru tarihi 12 Mayıs 2020 olarak ilan edilmişti. Ancak, birçok...
Spor Odaklı Startup'ların geliştirilmesine destek sağlayabilmek ve spor ve girişimcilik ekosistemlerini güçlendirmek amacıyla Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) olarak bizim de paydaş olarak yer aldığımız "Sports Startups...
İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) ortaklığında, COVİD-19 salgını konulu ortak araştırma ve teknoloji transferi çalışmalarına fon sağlamak amacıyla yeni bir proje çağrısı açıldı. Söz konusu çağrı kapsamında, IsDB Üye...
İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) üyesi bazı ülkelerin katılımıyla, bir uzmanlık kuruluşu olarak faaliyet yürüten İslam Kalkınma Bankası (İKB) bünyesinde,  global kalkınma zorluklarına yenilikçi çözümler bulmaya odaklanan ve bilim adamlarına,...
EUREKA Programı kapsamında faaliyet göstermekte olan EUREKA Kümeleri tarafından; Yapay Zekâ’nın geliştirilmesi, uyarlanması ve kullanılması konularındaki çözümlere odaklanan kümeler arası ortak bir çağrı yayınlanmıştır. Günümüzün önemli konu...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 

Sayfalar