Tüm Duyurular

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020'de Türkiye” projesi; Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için geniş bir destek yelpazesi sunmaktadır. Bu destekler; ortaklıklar ve ağ oluşturma...
10.01.2009 yürürlük tarihli ve AB Çerçeve Programları’na proje koordinatörü, proje ortağı ve Fikirler Özel Programı’na baş araştırmacı olarak proje teklifi sunmalarını özendirmek ya da Marie-Curie Burs ve Destek Programları kapsamında yurt dışından...
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020-1 çağrılarına gösterilen yoğun talepten dolayı, bazı firmaların çağrıların son başvuru tarihi olan 2 Mart 2020'de başvuru formlarını sistemsel yoğunluktan...
Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel...
Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında Türkiye’deki paydaşların program hakkında farkındalıklarının, Türkiye’den gerçekleştirilecek proje başvuru sayısının ve bu projelerin kalitesinin artırılmasına...
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF – Qatar National Research Fund) arasındaki mevcut ikili iş birliği çerçevesinde 6 Şubat 2020 tarihinde akıllı şehirler (smart cities) tematik alanında...
Yurt içinde düzenlenecek teorik ve uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine destek veren 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası çağrılarına yönelik araştırma projesi...
Türkiye ile Moldova arasında bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve ilk çağrıya çıkılan 2530-TÜBİTAK ve Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Programı kapsamında iki...
2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı, bilimsel/teknolojik alanlarda ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı...
11-13 Haziran tarihleri arasında Paris’te yapılacak global girişimcilik etkinliği Vivatech'te, dünyanın önde gelen girişimci ve liderleri bir araya geliyor. Başvuru yapılabilecek 7 tane challenge mevcut. Başvurular ile ilgili detaylı...

Sayfalar