"Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu çağrı duyurusu, doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarının*; Ar-Ge veya tasarım merkezlerine sahip özel sektör kuruluşları* veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri* veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektör kuruluşlarıyla birlikte sunacakları projelerin her türlü işlem ve yükümlülüklerini kapsar." (TÜBİTAK 2244 Çağrı Duyurusu'ndan)

Sanayi Doktora Programı ile;

  1. Doktora öğrencilerine burs*,
  2. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
  3. Özel sektör kuruluşlarına istihdam desteği sağlanır.

*Burs Miktarı: Tam Zamanlı Bursiyerler için 6.000 TL/Ay, Kısmi zamanlı bursiyerler için 2.000 TL /Ay

Çağrı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.