KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2022-1 Proje Teklif Çağrısı Açıldı!

KOSGEB tarafından ilan edilen çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ
23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022
18 Haziran 2022 – 21 Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

İLGİLİ ÇAĞRI KAPSAMINDA HEDEF ALAN ve SEKTÖRLER
NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı ile ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.
 
UYGUN PROJE KONULARI

  1. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar
  2. Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler

konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir.

 
PROJE SÜRESİ
Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

DESTEK ÜST LİMİTİ:
2.000.000 TL

Detaylı bilgi için tıklayınız.