YUTTO_Bulten_14

20 Geçtiğimiz aylarda biten iki projeden ve halen devam eden bir projedeki katkıları bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl sonuçlanan ve Horizon 2020 kapsamında yürütülen S-PARCS projesinde organize sanayi bölgelerinde (OSB) şirketler için işletme bazlı enerji tasarrufu modelinden işbirlikçi çözümlere geçmeyi ve yüksek enerji tasarrufu ile şirketlerin rekabet gücünün artmasını hedefleyen bir platform üzerinden yenilikçi ve piyasaya hazır çözümler sunulmuştur. Bu platform üzerinden başarı ile test edilmiş S-PARCS çözümlerinin ve araçlarının uygulanması için takipçi OSB’ler ile ortaklıklar kurulmuş ve kendi vizyonlarını geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri için bir ortam sağlanmıştır. Gene geçen yıl sonuçlanan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi”nde ise temel amaç ülkemizde atmosfere salınan sera gazlarının uluslararası anlaşmalarda öngörüldüğü oranlarda azaltılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi olmuştur. Bu bağlamda geliştirilen senaryolar ve makro enerji modeli üzerinden azaltım ve uyum politikaları önerilmiştir. Halen devam etmekte olan bir diğer Horizon 2020 destekli openENTRANCE projesinde ise Avrupa ve çevre ülkelerin düşük karbon dönüşümü yol haritalarını Avrupa Birliği ve küresel iklim, ekonomi ve enerji hedeflerine uygun olarak değerlendiren açık, şeffaf ve bütünleşik bir modelleme platformunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu platform üzerinde temiz enerji dönüşümü için gerekli modelleme araçları ve verilerin açık olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, birbirine entegre edilmesi gibi çok boyutlu analizler yapılacaktır. Hocamıza bu keyifli röportaj için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Röportaj: Şiva Göknil Uçar, YUTTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzman Yrd. (siva.ucar@yeditepe.edu.tr) Kerem Hamdullahpur, YUTTO Uluslararası Proje Yönetimi Uzmanı (kerem.hamdullahpur@yeditepe.edu.tr )

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1