YUTTO Bülten 14

BÜLTEN Mayıs - Ağustos2022 14 GİRİŞİMCİLİK SERÜVENLERİ ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ SAYILARLA YEDİTEPE HABERLERLE YUTTO PROJELERDEN HABERLER

Coco Chanel YUTTO Başarı, genellikle başarısızlığın kaçınılmaz elde edilir. olduğunu bilmeyenler tarafından

2 BU SAYIDA Projelerden Haberler 3 Eurostars-3 Programı Başvuruya Açıldı! 3 Ufuk Avrupa Programı WIDERA ERA Talent Çağrısı Açıldı! 4 TÜBİTAK – Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Proje Çağrısı Çağrısı Açıldı! 4 Girişimcilik Serüvenleri 5 Girişimin Merkezi Sahne XL etkinliği ziyaret edildi 5 BiGG Cube Incubation 2022-2 Hakkında Genel Bilgi 6 BiGG Cube Incubation 2022-2 Tanıtım Etkinliği 7 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 8 Üniversite – Sanayi İşbirliği 10 Patent İşbirliği Anlaşması Nedir? 10 Patent Değerlemesi Nedir? 12 Haberlerle YUTTO 14 Eğitim Merkezi Programı 14 YAY YÜKA Projesi Eğitimi 14 Türkiye Patent Şampiyonu Üniversiteler Listesi 15 Röportajlar 19 Dr. Öğr. Üyesi Emre Çelebi - Endüstri Mühendisliği Bölümü 19 Sayılarla Yeditepe 21 Bu Sayının Mottosu 22 Sosyal Medyada YUTTO 23 Prof. Dr. Serkan Topaloğlu - YUTTO Müdürü Tuğba Öztürk - YUTTO Teklif ve Sözleşme Kıdemli Uzmanı Hazal Önsöz - YUTTO Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Şiva Göknil Uçar - YUTTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzman Yrd. Burak Kızmaz - YUTTO Girişimcilik ve Şirketleşme Lisansüstü Bursiyeri İpek Kahraman - YUTTO Girişimcilik ve Şirketleşme Lisansüstü Bursiyeri Yayın Ekibi

3 PROJELERDEN HABERLER Eurostars-3 Programı Çağrısı Açıldı Yenilikçi KOBİ’lerin Liderliğindeki Uluslararası İşbirliği Projelerinin Desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın 2022 Yılı 2. Çağrısı (20222) Açıldı. • Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi: 15 Eylül 2022 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati) • Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih: 28 Eylül 2022 saat 17.00 (Türkiye Saati) • Ulusal ön proje başvuruları için son tarih: 4 Ekim 2022 23.59 (Türkiye Saati) Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/yenilikci-kobilerin-liderligindekiuluslararasi-isbirligi-projelerinin-desteklendigi-eurostars-3-0

4 2544 - TÜBİTAK – Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Proje Çağrısı Açıldı Ufuk Avrupa Programı WIDERA ERA Talent Çağrısı Açıldı TÜBİTAK-JSPS Ortak Proje Çağrısında proje başvurusu için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olan çağrıda Türkiye’deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japonya’daki araştırmacılar ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. Katılımın Genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanı’nın Güçlendirilmesi alanı kapsamında açılan ERA Talents çağrısının amacı, araştırma ve yenilik alanlarındaki kariyer sahiplerinin çeşitli sektörlerde istihdamının kolaylaştırılması ve farklı kariyer seçeneklerinin arasındaki geçişlerin iyileştirilebilmesidir. ERA Talents çağrısında özellikle Widening Ülkelerine odaklanan bir bakış açısı ile, araştırmacıların (doktora öğrencileri hariç), yenilikçilerin, ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen idari ve teknik personelin sektörler arası hareketliliği desteklenecektir. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022’dir. Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2544-tubitak-japonya-bilimidestekleme-kurmu-jsps-ikili-isbirligi-proje-cagrisi-acildi Kaynak: https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/era-talents-cagrisi-icin-son-basvuru-tarihi15-kasim-2022

5 GİRİŞİMCİLİK SERÜVENLERİ Girişimin Merkezi Sahne XL Etkinliğine Katılım Sağlandı YUTTO, girişimcilik ziyaretleri kapsamında, girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik yeni fikirleri dinlemek adına, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Girişimin Merkezi Sahne XL etkinliğine katılım gösterdi.

6 BiGG Cube Incubation 2022 – 2 Çağrı Dönemi Başvuruları Alındı İklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik, karbon salımı ve sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi, temiz ve döngüsel ekonomi, yeşil ve sürdürülebilir tarım alanlarında iş fikri olan girişimcilere üst limiti 450.000 tl olan hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programının 2. Aşama faaliyetlerinin yürütüldüğü ve desteklendiği, BİGG Cube Incubation Programı 2022 – 2 Çağrı Dönemi başvuruları alındı. BİGG Cube Incubation; • Ücretsiz Ofis İmkanı • Ücretsiz Şirket Kurma Desteği • Bigg Mevcut Durum Ve Stratejik Analizi • Girişim Ve Yetenek Analizleri • Birebir Mentorluk Ve Danışmanlık • Psikolojik Destek • Prototip Atölyesi • Islak/Kuru Laboratuvar ve Temiz Oda • Teknopark İstanbul Firmaları İle Eşleşme Çalışmaları • Türkiye’nin Önde Gelen Kurumsal Firmaları İle İşbirliği İmkanı • Yatırımcılara Erişim gibi benzersiz destekleri BİGG girişimcilerinin hizmetine sunuyor. Kimler Başvurabilir? • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler, • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler, • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan, • Daha önce sanayi ve teknoloji bakanlığı tekno girişim sermayesi desteği ya da tübitak 1512 programı 2. aşaması kapsamında destek almamış kişiler başvuruda bulunabilir.

7 BiGG Cube Incubation Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi Yeditepe Üniversitesi’nin Teknopark İstanbul yürütücülüğünde uygulayıcı kuruluşu olduğu Bigg Cube Incubation programı 2022 – 2 Çağrı Dönemi’ni tanıtmak üzere bilgilendirme etkinliği 22 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Çağrı’nın detayları ve BİGG Cube Incubation Programı ile girişimcilere sağlanan desteklerden bahsedildi. Hello Tomorrow Global Challenge Başvuruları Açıldı Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Hello Tomorrow Global Challenge, global problemlerin üstesinden gelmek için en yeni, deep tech üreten erken aşamada girişimlerini ortaya çıkarmak için tasarlanmış dünyaca ünlü bir yarışmadır. Seçilen startuplar 100,000€’ya kadar para ödülü, özelleştirilmiş koçluk seansları ve yatırımcılar & şirketler ile kişisel tanıtımlar kazanma şansına sahip olacaklar. Hello Tomorrow Global Challenge’a katılabilmek için son başvuru tarihi 23 Eylül 2022’dir. Başvurular hello-tomorrow.org websitesi üzerinden alınacaktır.

8 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Girişimcilik yapabilme yeteneği ile alakalı bir kavram olan girişimcilik eğilimi ,bireyin kendi işini yapma konusundaki kararlılık ve isteğidir. Bu istek kişide doğuştan var olsa da, bu davranışın geliştirilmesi ve doğru yönlendirilmesi ile başarılı sonuçlar elde edilmesi mümkündür. Tabii ki bireyin girişimcilik eğilimine etkisi olan, ekonomi, sosyal yapı, çevre ve eğitim gibi birçok faktör vardır. Girişimciler genellikle kendi bilgi ve sermayelerine güvenerek yola çıkmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilik yıllarında henüz gelir seviyesi düşük olan gençlerin, kendilerine güvence sağlayacak işlerde daha fazla rol almaları girişimcilik eğilimlerini azaltan bir faktördür. [1] Yapılan bir araştırmaya göre; Öğrencilerin %66’sı sermaye ve gerekli koşulların olması halinde bir iş kurmayı istediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı ise girişimci olmayı oldukça tatmin edici bir deneyim olarak değerlendirmektedir. Öğrencilerin yaklaşık %40’lık bir bölümü de “Girişimci olma düşüncesi beni olumlu yönde etkiler”, “Gelecekteki kariyerim için girişimcilik bana çekici gelir”, “Girişimci olmayı diğer kariyer seçeneklerine tercih ederim” ifadelerine tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir (Bk. Grafik 7). [2] İpek Kahraman YUTTO-Girişimcilik ve Şirketleşme Lisansüstü Bursiyeri ipek.kahraman@yeditepe.edu.tr

9 Kaynak: A Research on Determining the Entrepreneurship Trends of Distance Learners Bu bakımdan öğrencilerin eğitim gördüğü üniversiteler, girişimcilik alanında öğrencilere katkı sağlamalı ve etkin bir rol oynamalıdır. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin artırılmasında üniversitelerin ortaya koyduğu, yenilikçiliğe ve kalkınmaya katkı sağlayacak desteklerin var olması girişimci adaylarının yolunu açacaktır. Böylelikle, üniversite öğrencileri, lisans eğitimleri sürecinde ilerlerken aynı zamanda girişimcilik bilinçleri ve kendi şirketlerini kurma eğilimleri artacaktır. Bu kapsamda Üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri (TTO) kilit bir rol oynamaktadır. TTO’nun öğrenciler ve girişimciler ile buluşmasını sağlayarak, nitelikli fikirler ile şirketler arasında ilişki kurması, girişimci adaylar için büyük bir avantajdır. Üniversitelerin girişimcilik için yeterli bilgi ve ilhamı öğrencilere verebildiğinde, gençler arasında girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak öne geçme ihtimalini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kaynak: Kağnıcıoğlu, Akyıldız, Paşaoğlu Baş, Tosunoğlu, Kaya (2021). A Research on Determining the Entrepreneurship Trends of Distance Learners. Alanya Academic Review Journal. Arslan (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi.

10 Patent İşbirliği Anlaşması (PCT: Patent Cooperation Treaty), patentlerin tescil aşamasında, yurtdışı patent başvurusu için hazırlanmış uluslararası bir anlaşma olup, 19 Haziran 1970 yılında Washington’da imzalanmıştır. Türkiye, 01.01.1996 tarihinde bu anlaşmanın tarafı olmuştur. Ülkelerin yaptığı bu işbirliği ile amaç, birden çok ülkede patent başvurusu yapmak istendiğinde bunu kolaylaştırmak, ekonomik hale getirmek ve gelişmekte olan ülkelerin bilimde, teknikte ilerlemesine destek olmaktır. Diğer taraftan, kurumlar içinpatent tescili oldukçaönemli bir kavramdır. Kurumlar buluşlarını patent tescili ile koruma altına alırlarken, buluşların fikri ve sınai hakları da patent tescili ile sağlanmaktadır. Ancak uluslararası düzeyde faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlar için ulusal patent tescili yeterli değildir. Bu sebeple kurumlar, buluşlarını uluslararası alanda tescil edebilmek için PCT’den (Patent Cooperation Treaty: Patent İşbirliği Antlaşması) faydalanırlar. Kurumların değer kaynaklarından biri olan patent tescili bazı durumlarda uluslararası alanda yapılmalıdır. Uluslararası pazarlarda ürün ya da hizmetlerini satan kurumlar uluslararası patent tesciline ihtiyaç duyabilir. Böyle bir durumda, PCT (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması) faydalı olmaktadır. PCT ile uluslararası pazarlara hitap eden kurumlar patent tescili faaliyetlerini de uluslararası alana genişleterek rekabetçi güçlerini arttırmaktadırlar. PCT patent başvuruları doğrudan WIPO’ya (World Intellectual Patent Organisation: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) veya Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılabilmektedir. ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PCT(Patent İşbirliği Anlaşması, Patent Cooperation Treaty) Nedir? Tuğba Öztürk YUTTO - Teklif ve Sözleşme Kıdemli Uzmanı tugbaozturk@yeditepe.edu.tr PCT başvuruları, kurumların patent tescil maliyetleri açısından çok önemlidir ve tescil işlemlerinde daha detaylı çalışma gerekmektedir. Bu sayede buluşlar dünyaya açacağı için daha sonrasında meydana gelebilecek fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlalinden de daha ciddi etkileneceklerdir. Uzman patent ve marka vekilleri, PCT başvuruları için kurumlara profesyonel danışmanlık sunarlar ve PCT başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri aldıkları riski en aza indirgerler. PCT Başvurusu Nasıl Yapılır?

11 Patent başvurusu yapmak isteyen tüm buluş sahipleri veya şirketler doğrudan WIPO’ya başvurabilirler ve işlem olarak PCT başvurusu daha kolaydır. Ayrıca üye ülkelerdeki ulusal ofislerle de başvuruda bulunabilirler. Türkiye’de başvurular doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu, gerekli teknik ve idari çalışmaları tamamlayarak Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) Dijital Erişim Servisine (DAS) katılım sağladı. DAS sistemi ile rüçhan hakkı belgelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sınai mülkiyet kurumları arasında elektronik ortamda güvenli bir şekilde paylaşılmaktadır. TÜRKPATENT, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren DAS sistemi bünyesinde faaliyetlerine başlamış olup, başvuru sahiplerinin kuruma yaptıkları patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuruları için talep edecekleri rüçhan hakkı belgeleri, doğrudan TÜRKPATENT tarafından DAS sistemine yüklenecek ve yurt dışı başvurularında kullanılmak üzere otomatik olarak oluşturulacak erişim kodu başvuru sahibine iletilecektir. PCT başvurusu yapıldıktan sonra WIPO tarafından başvuru yayınlanır. Bu, PCT başvurusunun ilk aşamasıdır. Patent tescili başvurusu sahibi veya vekil, ilk başvuru tarihi anından itibaren 30 aylık bir süre içerisinde PCT’ye üye olan ülkelerin her birine başvuruda bulunma hakkı kazanır. PCT başvurusu, patent tescili başvurusunda bulunan gerçek ya da tüzel kişiler için daha avantajlıdır. Başvuru sahibi ayrı ayrı her ülkede araştırma raporu ve inceleme raporu hazırlatmak/hazırlamak zorunda kalmaz. 30 ülkede başvuru yapacak kişi veya şirket daha düşük bir maliyet karşılığında tüm ülkeler için geçerli araştırma raporuna sahip olmaktadır. Bu sayede PCT başvurusu kurumlar için daha faydalıdır. PCT başvurusuyla tek bir araştırma raporu ve inceleme raporuyla her ülkeye başvurulabilmektedir. Dikkat edilmelidir ki, PCT başvurusu ile başvuru sahibi her ülkede patent hakkı kazanmaz. Ancak PCT başvurusu ile her ülkeye başvuruda bulunma hakkı kazanır. PCT başvurusu yapıldıktan sonra 30 ay içerisinde her ülkeye ayrı patent başvurusu yapılmalıdır. PCT’ye Kimler Başvurabilir? Son Gelişme Başvurunun WIPO Tarafından Yayınlanması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kaynak: https://defanspatent.com.tr/pct-nedir/ http://www.detaypatent.com.tr/patent-isbirligi-antlasmasi-pct.html https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/turk-patent-ve-marka-kurumu-wipo-das-sisteminekatilim-sagladi

12 PATENT DEĞERLEMESİ Patent, teknik bir bilgiyi ticarileştirilebilir hale getirir. Patentler, belirli bir süre için hak sahibine verilen ve üçüncü kişi tarafından buluşun kullanımını ve üretimini engelleyen haklar olarak tanımlanabilir. Bir buluşun patent olarak kabul edilebilmesi için teknik bir soruna teknik bir çözüm getirilmesi beklenmektedir. Bu buluş yeni, sanayiye uygulanabilir ve buluş basamağı içeriyor olmalıdır. Patent değerleme bir patentin oluşturduğu ya da oluşturabileceği değerin tespiti işlemidir. ABD’nin en büyük ilk 500 firmasının varlıklarına bakıldığında yüzde seksenini maddi olmayan varlıkların (intangible assets) oluşturduğu görülmektedir; Türkiye’de bu varlıkların ticari değerlerinin ölçülmesi ise görece yeni olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Patent değerlemesi neden yapılır: 1. Patentlerin tamamen satılması ve patent üzerinden lisans verilmesi durumunda değerleme ihtiyacı duyulur. 2. Değerleme, gelecek yatırımlara yön verir. 3. Çekilecek kredilerde ‘rehin’ olarak patentler kullanılabilir. 4. Şirket birleşmelerinde, iflas ve haciz durumlarında patent değerlemeleri gerekebilir. Patent değerlemesi yapılırken ihtiyaçlar ve bakış açıları farklılık gösterdiği için genel olarak kabul görmüş bir süreç bulunmamakla birlikte, göz önünde bulundurulabilecek bazı kriterler vardır. Bunlardan kısaca şöyle bahsedilebilir: 1. Patentin ömrü, değerleme yapılırken göz önünde bulundurulan önemli kriterlerdendir. Bir patentin yasal ömrü Türkiye’de 20 yıldır, ancak patentin ekonomik ömrü de bu arada göz önünde bulunmalıdır. 2. Patentin kapsamı (patentin alıntı yaptığı ve alıntılandığı patentler, diğer patentlerden ayrılan noktaları...) ve engelleyici patentleri olup olmadığı belirlenir. 3. Patent tesciline itiraz edilip edilmediği ve bir ret kararı varsa bu kararın nasıl üstesinden gelindiği araştırılır. 4. Patentin kapsadığı istem sayısı belirlenir. 5. Patentin tescillendiği ülkelere bakılır (patentin ulusal mı yoksa uluslararası mı olduğu, uluslararası ise kaç ülkede tescillendiği vs.) Şiva Göknil Uçar YUTTO-Üniversite-Sanayi İş Birliği Uzman Yardımcısı siva.ucar@yeditepe.edu.tr

13 Bir patentin değerini gösteren birçok farklı öge bulunsa da en önemlileri ilgili patentin kullanımda olup olmaması, yenilenme ücretininin ödenip ödenmemesi, pazarın potansiyeli ve varsa patente açılan itiraz veya davalar olarak sıralanabilir. 1. Patentin kullanımı: kullanımda olmayan patentin değeri düşecektir. 2. Patentin yenileme ücreti: ödenmesi gereken yenileme ücreti patentin getireceği gelirden fazla olursa sahipleri patent hakkından vazgeçebilmektedir. 3. Pazar potansiyeli: pazarın büyüklüğü, patentin gelirini doğrudan etkileyecektir. 4. İstemler: buluşun koruma kapsamını belirleyen istemlerin çeşitliliği de patentin değerini etkileyecektir. 5. Atıflar: alınan atıf sayısı daha ön planda olsa da, patent içinde verilen atıflar da patentin değerini belirleyecektir. 6. İtiraz ve davalar: açılan itiraz ve davalar pahalı olduğu için genelde ekonomik değeri yüksek ve potansiyel rakip oluşturabilecek patentler için açılmaktadır. Kaynaklar: https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/valuing-patent.asp https://info.patsnap.com/buyer-and-sellers-guide-to-patent-valuation https://eforpatent.com.tr/patent-degerleme/ Patent değerlemesinde başlıca kullanılan üç yaklaşım vardır. Bunlar gelir yaklaşımı (income approach), maliyet yaklaşımı (cost approach) ve pazar kıyaslaması yaklaşımı (market approach) olarak adlandırılır. • Gelir yaklaşımı (income approach) devam eden operasyonlarda kullanılan patentlerin değerlemesinde en çok kullanılan yöntemdir. Başka bir patentin piyasadaki varlığını engellemek için bu yöntemin kullanılırsa indirect income kısmı (işe olacak katkı, tasarruf edilecek miktar vs.) belirsizleştireceği için, patentin gerçek değerini bulmayı güçleştirecektir. • Tarihi maliyet ve yerine koyma maliyeti olmak üzere iki çeşit maliyet yaklaşımı (cost approach) bulunmaktadır. Tarihi maliyet varlığı oluştururken ortaya çıkan gerçek maliyeti ölçerken, yerine koyma maliyetiyle varlığın yerine konulacak eşdeğer bir varlığın maliyeti ölçülür. Maliyet yaklaşımı, bir patentin gelecekteki potansiyelini yansıtmaması gerekçesiyle eleştirilmektedir. • Pazar kıyaslaması yaklaşımı (market approach) en çok beyaz eşya sektöründe kullanılır. Aynı ya da benzer varlıkların piyasa değerlerinin karşılaştırılmasıdır. Çoğu maddi olmayan varlık benzersiz olduğundan karşılaştırma yapmak her zaman kolay olmayacaktır, bunun için karşılaştırılan varlıkların birbirine benzerliğinden emin olunmalı ve koşullarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Patent Değerlemesinde piramit yapısı, Flignor, B. P., & Orozco, D., Intangible Asset&Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective. ipthought.com, 2006, 1–17.

14 HABERLERLE YUTTO Eğitim Merkezi Programı YAY YÜKA Projesi Eğitimi Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Bloomberg HT’de yayınlanan Turgut Özay’ın sunduğu Eğitim Merkezi programına konuk oldu. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün “Gıda Sisteminde Dijital İnovasyon” başlıklı dersine 8 Mart 2022 tarihinde katılım sağlandı. YUTTO tarafından yürütülen 7Tepe Yeni Fikir Erken Aşama Girişim Hızlandırma Programı ve BiGG Cube Incubation Programı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımları gerçekleştirildi.

15 Türkiye US Patent Başvuru Şampiyonları Listesi Açıklandı Türkiye Patent Şampiyonu Üniversiteler Listesi Açıklandı Yeditepe Üniversitesi olarak 2022 yılının ilk altı ayında da Türkiye’nin US Patent Başvuru Şampiyonları listesinde yer aldık. 28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, 2021 itibariyle Türkiye’deki üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil) 2021 yılı Türkiye (TR) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam Türkiye patent sayısına göre de performans analizi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan/tescil edilen toplam Türkiye patent sayısına göreTop 20 sıralaması oluşturulmuştur. Yeditepe Üniversitesi Türkiye’deki Patent başvuruları sıralamasında 7. Sırada yer alırken, tescil sıralamasında 64 patent ile 5. Sırada yer almıştır. Kaynaklar: www.patentraporu.com Kaynaklar: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 (www.patentraporu.com)

16 2021 Yılında Yayınlanan Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Sıralamasında On Üçüncüyüz 2021 Yılında Başvuru Yapılan Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Sıralamasında Beşinciyiz 28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil) 2021 yılında yayımlanan Uluslararası patent başvurularının (PCT) analizi gerçekleştirilmiş ve Top 20 sıralaması oluşturulmuştur. Yeditepe Üniversitesi PCT Şampiyonu Üniversiteler listesinde 13. Sıradaki yerini almıştır. Yeditepe Üniversitesi, üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil) portföylerinde yer alan toplam PCT başvuru sayısına göre de performans analizi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan toplam uluslararası patent başvurularının (PCT) sayısına göre Top 20 sıralamasında ise 5. Sırada yer almıştır. Kaynaklar: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 (www.patentraporu.com)

17 Üniversiteler Arası Avrupa Patent (EP) 2021 Başvuru Yayın Sıralamasında İkinci, 2021 Tescil Sıralamasında Yedinciyiz Üniversiteler Arası Avrupa Patenti İçin Yapılan Toplam Başvuruda Üçüncü, Toplam Tescil Sıralamasında Beşinciyiz 28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, Türkiye’deki üniversitelerin (Araştırma merkezleri de dahil) 2021 yılında yayımlanan ve tescil edilen Avrupa Patent (EP) başvurularının analizi gerçekleştirilmiş ve Top 20 sıralaması oluşturulmuştur. Bu rapora göre 2021 yılında en fazla Avrupa Patent başvurusu yayımlanan şampiyon üniversiteler sıralamasında listenin zirvesinde sırasıyla; KOÇ ÜNİVERSİTESİ, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ve ODTÜ yer almaktadır. 2021 yılında en fazla Avrupa Patent tescili alan şampiyon üniversiteler sıralamasında ise Yeditepe Üniversitesi 7. sırada yer almaktadır. 28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, Türkiye’deki üniversitelerin (araştırma merkezleri de dahil) 2021 yılı Avrupa Patent (EP) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam Avrupa Patent sayısına göre de performans analizi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan/tescil edilen toplam Avrupa Patent sayısına göre Top 20 sıralaması yayınlanmıştır. Toplam Avrupa Patent tescil şampiyonu üniversiteler sıralamasında Yeditepe Üniversitesi listenin 5. Sırasında yer almaktadır. Kaynaklar: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 ( www.patentraporu.com) Kaynaklar: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 (www.patentraporu.com)

18 Üniversiteler Arası ABD (US) Patent’i İçin Yapılan Toplam Başvuru Ve Toplam Tescil Sıralamasında Dördüncüyüz 28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, Türkiye’deki üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil edilmiştir) 2021 yılı ABD (US) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam ABD patent sayısına göre performans analizi yapılmış ve 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan/tescil edilen toplamABDpatent sayısına göreTop 20 sıralaması yayınlanmıştır. Bu listeye göre ABD patent başvuru ve tescil şampiyonu üniversiteler sıralamasında, her iki listede de Yeditepe Üniversitesi 4. Sırada yer almaktadır. Kaynaklar: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 (www.patentraporu.com)

19 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ EMRE ÇELEBİ İLE RÖPORTAJ 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olan Dr. Öğretim Üyesi Emre Çelebi, 2005 yılında Ontario, Kanada’da bulunan Waterloo Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünde yüksek lisansını ve sonrasında 2011’de yine aynı üniversitede doktora derecelerini almıştır. Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2012 yılının başında göreve başlamış olan hocamız, Eylül 2020’den itibaren de Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Hocamız, karar/destek süreçlerinin içinde yer almanın ve politika analizleri ile kısaorta-uzun vadeli kararlara varmanın hep ilgisini çeken konular olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra işletmelerin gerçek hayattaki pratik problemlerine çözümler üretmek üzere modeller oluşturmak ve bunlar için etkin çözüm yöntemleri geliştirmek kendini Endüstri Mühendisliği ve daha özelinde Yöneylem Araştırması ile tanıştırmıştır. Özellikle yüksek lisans ve doktora dereceleri sırasında bu konularla sayısal yöntemler ve bilişim sistemlerine olan ilgisiyle de birleşince, Endüstri Mühendisliği alanını seçmesinin kaçınılmaz olduğundan bahsetmiştir. Dr. Öğretim Üyesi Emre Çelebi, enerji piyasalarında katılımcı paydaşların (üretim işletmelerinin, tüketicilerin ve denetleyici/ düzenleyici kurumların) karar verme süreçlerine (üretim, tüketim, teklif, yatırım vs.) destek olacak modeller geliştirmek, bu modeller ile gelecek projeksiyonları yapmak, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini irdelemek olarak oldukça kapsamlı bir araştırma alanında çalışmalar yapmakta. Burada özellikle enerjinin bazı alt sektörlerinde (örneğin, elektrik ve gaz) piyasanın işleyişine dair faydalı modellerin oluşturulması ve bu modeller için yeni çözüm yöntemleri geliştirilmesi temel araştırma alanını oluşturmaktadır. Kendisi ayrıca bu konularda açık kaynak modeller ve açık kaynak veri üzerine de çalışmalar yapmaktadır. RÖPORTAJLAR

20 Geçtiğimiz aylarda biten iki projeden ve halen devam eden bir projedeki katkıları bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl sonuçlanan ve Horizon 2020 kapsamında yürütülen S-PARCS projesinde organize sanayi bölgelerinde (OSB) şirketler için işletme bazlı enerji tasarrufu modelinden işbirlikçi çözümlere geçmeyi ve yüksek enerji tasarrufu ile şirketlerin rekabet gücünün artmasını hedefleyen bir platform üzerinden yenilikçi ve piyasaya hazır çözümler sunulmuştur. Bu platform üzerinden başarı ile test edilmiş S-PARCS çözümlerinin ve araçlarının uygulanması için takipçi OSB’ler ile ortaklıklar kurulmuş ve kendi vizyonlarını geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri için bir ortam sağlanmıştır. Gene geçen yıl sonuçlanan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi”nde ise temel amaç ülkemizde atmosfere salınan sera gazlarının uluslararası anlaşmalarda öngörüldüğü oranlarda azaltılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi olmuştur. Bu bağlamda geliştirilen senaryolar ve makro enerji modeli üzerinden azaltım ve uyum politikaları önerilmiştir. Halen devam etmekte olan bir diğer Horizon 2020 destekli openENTRANCE projesinde ise Avrupa ve çevre ülkelerin düşük karbon dönüşümü yol haritalarını Avrupa Birliği ve küresel iklim, ekonomi ve enerji hedeflerine uygun olarak değerlendiren açık, şeffaf ve bütünleşik bir modelleme platformunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu platform üzerinde temiz enerji dönüşümü için gerekli modelleme araçları ve verilerin açık olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, birbirine entegre edilmesi gibi çok boyutlu analizler yapılacaktır. Hocamıza bu keyifli röportaj için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Röportaj: Şiva Göknil Uçar, YUTTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzman Yrd. (siva.ucar@yeditepe.edu.tr) Kerem Hamdullahpur, YUTTO Uluslararası Proje Yönetimi Uzmanı (kerem.hamdullahpur@yeditepe.edu.tr )

21 SAYILARLA YEDİTEPE PATENT SAYILARI 129 1607 385 51 425 54 169 Yurtiçi Patent Belge Kararı Belge Kararı Yurtdışı Patent PROJE SAYILARI Proje Başvurusu Devam Eden Projeler Tamamlanan Proje

22 Hayal gerçektir Pablo Picasso her şey edebildiğiniz “ “ BU SAYININ moTTO’su

23 SOSYAL MEDYADA YUTTO tto.yeditepe.edu.tr tto@yeditepe.edu.tr 7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr YUTTOYeditepe YUTTO_Yeditepe yutto yutto_yeditepe 7tepeyenifikir@yeditepe.edu.tr YUTTO Yeditepe

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1