YUTTO_Bulten_14

13 Bir patentin değerini gösteren birçok farklı öge bulunsa da en önemlileri ilgili patentin kullanımda olup olmaması, yenilenme ücretininin ödenip ödenmemesi, pazarın potansiyeli ve varsa patente açılan itiraz veya davalar olarak sıralanabilir. 1. Patentin kullanımı: kullanımda olmayan patentin değeri düşecektir. 2. Patentin yenileme ücreti: ödenmesi gereken yenileme ücreti patentin getireceği gelirden fazla olursa sahipleri patent hakkından vazgeçebilmektedir. 3. Pazar potansiyeli: pazarın büyüklüğü, patentin gelirini doğrudan etkileyecektir. 4. İstemler: buluşun koruma kapsamını belirleyen istemlerin çeşitliliği de patentin değerini etkileyecektir. 5. Atıflar: alınan atıf sayısı daha ön planda olsa da, patent içinde verilen atıflar da patentin değerini belirleyecektir. 6. İtiraz ve davalar: açılan itiraz ve davalar pahalı olduğu için genelde ekonomik değeri yüksek ve potansiyel rakip oluşturabilecek patentler için açılmaktadır. Kaynaklar: https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/valuing-patent.asp https://info.patsnap.com/buyer-and-sellers-guide-to-patent-valuation https://eforpatent.com.tr/patent-degerleme/ Patent değerlemesinde başlıca kullanılan üç yaklaşım vardır. Bunlar gelir yaklaşımı (income approach), maliyet yaklaşımı (cost approach) ve pazar kıyaslaması yaklaşımı (market approach) olarak adlandırılır. • Gelir yaklaşımı (income approach) devam eden operasyonlarda kullanılan patentlerin değerlemesinde en çok kullanılan yöntemdir. Başka bir patentin piyasadaki varlığını engellemek için bu yöntemin kullanılırsa indirect income kısmı (işe olacak katkı, tasarruf edilecek miktar vs.) belirsizleştireceği için, patentin gerçek değerini bulmayı güçleştirecektir. • Tarihi maliyet ve yerine koyma maliyeti olmak üzere iki çeşit maliyet yaklaşımı (cost approach) bulunmaktadır. Tarihi maliyet varlığı oluştururken ortaya çıkan gerçek maliyeti ölçerken, yerine koyma maliyetiyle varlığın yerine konulacak eşdeğer bir varlığın maliyeti ölçülür. Maliyet yaklaşımı, bir patentin gelecekteki potansiyelini yansıtmaması gerekçesiyle eleştirilmektedir. • Pazar kıyaslaması yaklaşımı (market approach) en çok beyaz eşya sektöründe kullanılır. Aynı ya da benzer varlıkların piyasa değerlerinin karşılaştırılmasıdır. Çoğu maddi olmayan varlık benzersiz olduğundan karşılaştırma yapmak her zaman kolay olmayacaktır, bunun için karşılaştırılan varlıkların birbirine benzerliğinden emin olunmalı ve koşullarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Patent Değerlemesinde piramit yapısı, Flignor, B. P., & Orozco, D., Intangible Asset&Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective. ipthought.com, 2006, 1–17.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1