YUTTO_Bulten_14

4 2544 - TÜBİTAK – Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Proje Çağrısı Açıldı Ufuk Avrupa Programı WIDERA ERA Talent Çağrısı Açıldı TÜBİTAK-JSPS Ortak Proje Çağrısında proje başvurusu için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olan çağrıda Türkiye’deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japonya’daki araştırmacılar ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. Katılımın Genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanı’nın Güçlendirilmesi alanı kapsamında açılan ERA Talents çağrısının amacı, araştırma ve yenilik alanlarındaki kariyer sahiplerinin çeşitli sektörlerde istihdamının kolaylaştırılması ve farklı kariyer seçeneklerinin arasındaki geçişlerin iyileştirilebilmesidir. ERA Talents çağrısında özellikle Widening Ülkelerine odaklanan bir bakış açısı ile, araştırmacıların (doktora öğrencileri hariç), yenilikçilerin, ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen idari ve teknik personelin sektörler arası hareketliliği desteklenecektir. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022’dir. Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2544-tubitak-japonya-bilimidestekleme-kurmu-jsps-ikili-isbirligi-proje-cagrisi-acildi Kaynak: https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/era-talents-cagrisi-icin-son-basvuru-tarihi15-kasim-2022

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1