GYÜE

TÜBİTAK tarafından 2012 yılından itibaren üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, üniversitelerarası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artması amacıyla üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre değerlendirildiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) sıralaması hazırlanarak, ilk 50 Üniversite ilan edilmektedir.

Endeks ile üniversiteler 2018 yılına kadar, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 5 boyutta, 23 göstergeye göre değerlendirilmiştir. 2018 yılında yapılan güncelleme ile değerlendirme bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim ile ekonomik katkı ve ticarileşme olarak 4 boyut, 19 göstergeden oluşmaktadır. GYÜE gösterge setine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi 2018 yılı endeksine göre 50 üniversite arasında, 31. sırayı almıştır; (Vakıf üniversiteleri arasında 8.sıra) "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği" ve "Fikri Mülkiyet Havuzu" boyutlarında kendi adına en yüksek puanlara 2018 endeksinde ulaşmıştır.

 

2020 Sıralaması

2019 Sıralaması

2018 Sıralaması

2017 Sıralaması

2016 Sıralaması

2015 Sıralaması

2014 Sıralaması

2013 Sıralaması

2012 Sıralaması