Tüm Duyurular

CSP ERANET COFUND projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda...
Ülkemizden Araştırma Üniversiteleri, Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği olan Araştırma Altyapılarının, Ufuk Avrupa 2021 yılı MSCA–COFUND Programı çağrısına başvuru yaparak destek almaya hak kazanmaları...
Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açılmıştır. Çağrı kapsamında, Türkiye’den ve bir Eurostars üye ülkesinden en az birer ortağın katılımıyla, KOBİ’lerin önderliğinde, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan...
TET Proje Pazarı 10 etkinliği başvuruları, 10 Ekim 2021 Pazar günü  23:59’a kadar uzatılmıştır. Başvuru için www.tetprojepazari.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklik ile desteklenen projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur. Desteklenen projelerin ticarileşme başarı...
Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesi olan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases- ICRAD)  projesinin “Zoonotik...
Spor ve sporla ilişkili alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılması amacıyla “BİGG SPOR Ödülleri” başlıklı yarışma açılıyor....
Lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmış ve Proje tabanlı bu burs programına 12.709 öğrenci başvuru yapmıştır. Yapılan...
İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneğinin iş birliği ile TÜBİTAK, TÜSEB, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları, YÖK, Sağlık Bakanlığı, Tarım...
BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında; Nobel ödüllü bilim insanları ile lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler ile doktora dereceli genç...

Sayfalar