Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, ulusal enerji politikaları çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılması hedeflenerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve teşvik edilmesi tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirilmektedir.  

 

Bu anlamda, üniversitelere yönelik yarışmanın bu yıl birincisi düzenlenecektir. Üniversiteler arasında bilgi alışverişini artırmayı ve enerji verimliliği konusunda yeni çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması ile enerji verimliliği uygulamalarının kamuoyuna duyurulması sağlanacak, uygulanmış projelerin başarısının ve sağladığı yararların tanıtılması, benzer projeleri tasarlayan üniversitelerin çalışmalarını teşvik edecektir. 

 

Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) Yarışması hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız