Akademisyenlerimize Verdiğimiz Hizmetler:

Ulusal projeleriniz hakkında

 • Açık proje çağrılarının; YUTTO web sitesi (haber ve duyrular sekmesi) ve sosyal medyadan duyurularının yapılması,
 • Başvuru aşamasında kurum yazısı ve imzaların alınması,
 • Fonlayıcı kurumlar ile işbirliği yapılarak proje destekleri bilgilendirme günleri/eğitimleri düzenlenmesi.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları bilgilendirme ve yönlendirme hakkında

 • Yeditepe Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen projeler ve laboratuvar çalışmaları sonucunda elde edilen çıktıların patent / faydalı modele konu olabilecek nitelikte olup olmadığı konusunda ön değerlendirme yapmak,
 • Endüstriyel tasarımlar ve ihtiyaç duyulan marka haklarının korunması adına gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Alan adı alınmasına dair işlemlerin yürütülmesi,
 • Buluşçular ile vekil firma ofisleri arasında irtibat sağlanması,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,
 • Buluş bildiriminin alınması,
 • Patent ön araştırmasının yapılması / kontrol edilmesi,
 • Patent metninin hazırlanması / kontrol edilmesi,
 • Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi / talimatının verilmesi,
 • Başvuru istek formunun uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Patent prosedür süreçlerinin takip edilmesi,
 • Araştırma raporuna görüş hazırlanması
 • İnceleme raporlarına görüş hazırlanması,
 • EP Avrupa Patent başvurusunun gerçekleştirilmesi ve/veya başvuruların takibinin yapılması,
 • Uluslararası patent başvurusu olarak bilinen 144 üye ülkesi olan PCT sistemine başvuru yapılmış buluşların her ülke için takibinin yapılması,
 • Patent belgelerinin buluşçularına iletilmesi,
 • Patent başvurularına ilişkin dokümantasyon ve arşivlemenin yapılması,
 • Buluşçulara patent başvuru durumlarının iletilmesi,
 • Üniversite buluşların farklı platformlarda tanıtılması için fuarlar ve etkinliklere katılım sağlanması,
 • Öğretim üyelerinin danışmanlık sözleşmelerinde patent durumu konusunda incelemelerin yapılması,
 • Üniversite bünyesinde patent alanında gerekli eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
 • Fikri ve Sınai Haklar kapsamında gerekli olan Gizlilik Sözleşmeleri, Protokoller, FSHM Yönerge çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu belgelerin paylaşılması,
 • Öğretim üyelerinden patent tescil kararı çıkan buluşlar için her yıl akademik yayın teşviki verilmesi için verilerin toplanması,
 • Patent portföyünün oluşturulması,
 • Buluşların tanıtımı için poster, broşür vb. oluşturulması.