YUTTO, kurumsal ortaklarımız, öğretim üyelerimiz ve girişimcilerimiz arasında bir arayüz oluşturmaktadır. Amacımız, hem araştırmacıların hem de işletmelerin birlikte çalışmalar yapmalarını sağlayarak bilgiyi kamu yararına yayma fırsatına sahip olacakları kapsamlı bir destek ortamı yaratmaktır. 

Dış Paydaşlarımıza Verdiğimiz Hizmetler:

  • Fikri mülkiyet portföy yönetimi ve ticarileştirme süreçleri kapsamında buluşların değerlendirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması ve koruma araçlarına karar verilmesi,
  • Fikri Mülkiyet başvuru ve tescil süreçlerinin yönetilmesi,
  • Ticarileştirme stratejilerinin geliştirilmesi,  ortak geliştirme, lisanslama süreçlerinin desteklenmesi,
  • Taslak sözleşmelerinin hazırlanarak (Danışmanlık, Ar-Ge, Eğitim, Endüstriyel Hizmet, Gizlilik, İşbirliği ve Fikri Mülkiyet Protokolleri vb.) hukuk, fikri mülkiyet konularında müzakerelerin idaresi ve sözleşmelerin idari süreçlerini yürütülmesi,
  • Ticari tekliflerin (Danışmanlık, Eğitim, Ar-Ge, Endüstriyel Hizmet vb.) hazırlanmasına destek verilerek teklif/ sözleşme süreçlerinin takibinin yapılması.

Üniversitemizdeki altyapı hizmetlerinden faydalanmak ve Yeditepe Üniversitesi ekibi ile proje yapmak isterseniz Proje Bilgi Formunu doldurabilirsiniz.