"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmış olup, 2 öğretim üyemiz program kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje yürütücüsü Eczacılık Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hande Sipahi “Demir Zehirlenme Tedavisi İçin Fındık Veya Fındık Küspesinden Hazırlanan Ekonomik ve Güvenli Yeni Bir Antidot Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK ARDEB-1001 projesi, ve

Proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Börte Köse Mutlu, “Endüstriyel ve Kentsel Atıksuların Mbr ile Arıtımında Quorum Quenching Mekanizmasının Pilot Ölçekte Uygulanabilirliğinin Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK ARDEB-1001 projesi  ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazanan öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.