BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında; Nobel ödüllü bilim insanları ile lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler ile doktora dereceli genç araştırmacıları; ders, panel ve seminerler gibi çeşitli platformlarda buluşturmayı amaçlayan “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılım için destek verilmektedir.

Ekonomi alanında 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek “The 7th Lindau Meeting on Economic Sciences” etkinliği için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası genç araştırmacıların başvuruları kabul edilecektir. Başvurular 13-24 Aralık 2021 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacaktır.

Başvuru koşulları ve yeni çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgiye internet sayfasından ulaşabilirsiniz.