COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Çağrısı Açıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program Başvuru Rehberine ve taslak sözleşmeye buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlan edilen program, daha önce uygulanan mali destek programlarından değerlendirme, destek miktarı ve uygulama açısından bazı farklılıklar göstermektedir. Konunun önemine ve aciliyetine binaen daha hızlı ve esnek bir program tasarlanmıştır. Bu noktada rehberin detaylı bir şekilde incelenmesi faydalı olacaktır.

 

Son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlenen programda, gelen başvurular son başvuru tarihi beklenmeksizin kısa bir süre içerisinde (yaklaşık 3 iş günü) değerlendirilerek projenin başlatılması sağlanacaktır. Azami destek tutarı 2 Milyon TL olarak, azami destek oranı ise kar amacı gütmeyen kurumlar için %100kar amacı güden kurumlar için %50 olarak, projelerin uygulama süresi ise 1-3 ay olarak belirlenmiştir.

 

İlk defa bu çağrıda üniversitelerin teknoloji transfer ofisi şirketleri de kar amacı gütmeyen kuruluş olarak belirlenmiş olup, projeleri %100 oranında desteklenebilecektir.

 

İstanbul’un ve Ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını; başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının  olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesine destek olmayı hedefleyen proje önerilerinizi bu çağrı kapsamında değerlendirebilirsiniz.