STAR programının 2021 yılı başvuruları iki aşamada yürütülmüş olup öncelikle 11-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma proje yürütücüleri başvuru sistemine girerek hangi projelerine hangi bölümden öğrenci talep edeceklerini sisteme eklemişler ve toplamda 1328 proje başvurusu alınmış bunlardan 1286’sı ön inceleme aşamasını geçmiştir. Başvuruların ikinci aşamasında ise proje yürütücüleri tarafından sisteme eklenen ve ön incelemeden geçen 1286 projeye 4-15 Ekim 2021 tarihleri arasında 12117 lisans öğrencisi e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaptı.

 

Proje yürütücüleri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 115 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 114 farklı lisans programında öğrenim gören 1.543 lisans öğrencisi STAR programına kabul edilmiştir. 1.015 farklı projede görev alacak öğrencilerimizin 862’si yani %56’sı kadınlardan oluşmaktadır. Desteklenen öğrencilerimiz araştırma ekosistemine erken aşamada dâhil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 TL alacaktır.

 

Başvuru sahipleri, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm) üzerinden kullanıcı girişi yaparak “Başvuru Durumu” alanından sonuçlarına erişebilirler.