Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) HEDEFLERİ

Ulusal Deprem Araştırma Programı ile 2023 yılına kadar;

  • Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi; Zarar azaltma çalışmalarının temelini oluşturan Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu altyapıyı oluşturan bilgi ve verinin toplumun kolaylıkla ulaşımına ve yararlanmasına sunulması,
  • Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; Deprem tehlikesinin neden olacağı riskin belirlenebilmesi ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilmesi için diri fayların neden olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkları olduğu ortaya çıkarılarak Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin doğru olarak tanımlanması,
  • Deprem Güvenli Yerleşme ve Yapılaşmanın Sağlanması; Mevcut yerleşme ve yapıların risklerinin belirlenip depreme daha dayanıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıyla daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması,
  • Tarih ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması; Büyük bir bölümü yığma, ahşap veya bunların karışımından oluşan mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılması, deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyacak şekilde güçlendirilmelerini öngören güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi,
  • Depremlere ilişkin Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi; Deprem konusunda bilinçlenmek, deprem zararlarını azaltmak, depreme karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda en üst seviye afet yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin görüş birliğine varması, toplumda farkındalığın artırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile depreme karşı direncin arttırılması konuları hedeflenmiştir.

PROJE TÜRLERİ

  • Güdümlü Projeler; UDAP-Yönlendirme Komisyonunca konu başlıkları belirlenen ve her yıl senenin ilk yarısında ilan edilen projeler "Güdümlü Projeler” olarak adlandırılır. Bu kapsamda yer alan projelere 700.000 TL'ye kadar destek sağlanmakta olup  ''Güdümlü Proje Önerileri'' duyurusu Daire Başkanlığımızın web sayfasında ilan edilecektir..
  • Çağrılı Projeler; Güdümlü konu başlıklarından bağımsız olarak Kamu Kurumlarımızın ve Üniversitelerimizin önerebileceği deprem araştırma projeleri “Çağrılı Projeler” olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda yer alan projelere 350.000TL'ye kadar destek sağlanmakta olup. ''Çağrılı Proje Önerileri'' duyurusu Daire Başkanlığımızın web sayfasında ilan edilecektir.

       ***Projede birden fazla bursiyer yer alabilir. Bir bursiyere ödenecek ücret, bursiyer çalışmıyorsa proje başvurusu yapılan dönemde ki asgari ücretin 2 katını, çalışıyorsa 1/3 ‘nü geçemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.