Yeditepe Üniversitesi Tübitak 1004 Projesine Kabul Edildi

Amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi olan TÜBİTAK 1004 programı, ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektedir. Proje kapsamında Yeditepe Üniversitesi Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Merkezi ve kurulmakta olan “Translasyonel Tıp Merkezi” araştırma programına Nanomalzeme sentezi ve karakterizasyonu gibi konular başta olmak üzere birçok konuda katkıda bulunacaktır. Proje 8 Üniversite ve 15 Firma ile birlikte yürütülecektir.