Daha önce İş Birliği Çerçeve Protokolü imzalamış olduğumuz Çizgi Teknoloji ile olası ortak projeler ve iş birlikleri hakkında sürdürülen görüşmeler kapsamında, Çizgi Teknoloji'nin kurucusu Han Cicimen ile 30 Ocak 2020 tarihinde YUTTO Girişim Atölyesi'nde toplantı gerçekleştirildi.