TÜBİTAK tarafından 2012 yılından itibaren üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, üniversitelerarası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artması amacıyla üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre değerlendirildiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) sıralaması hazırlanarak, ilk 50 Üniversite ilan edilmektedir.

Endeks ile üniversiteler 2018 yılına kadar, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 5 boyutta, 23 göstergeye göre değerlendirilmiştir. 2018 yılında yapılan güncelleme ile değerlendirme bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim ile ekonomik katkı ve ticarileşme olarak 4 boyut, 19 göstergeden oluşmaktadır. GYÜE gösterge setine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi 2018 yılı endeksine göre 50 üniversite arasında, 31. sırayı almıştır; (Vakıf üniversiteleri arasında 8.sıra) "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği" ve "Fikri Mülkiyet Havuzu" boyutlarında kendi adına en yüksek puanlara 2018 endeksinde ulaşmıştır.

2021 Ranking

2020 Ranking

2019 Ranking

2018 Ranking

2017 Ranking

2016 Ranking

2015 Ranking

2014 Ranking

2013 Ranking

2012 Ranking