GYÜE

TÜBİTAK tarafından 2012 yılından itibaren üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, üniversitelerarası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artması amacıyla üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre değerlendirildiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) sıralaması hazırlanarak, ilk 50 Üniversite ilan edilmektedir.

Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 5 boyutta, 23 göstergeye göre değerlendirilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi 2016 yılında 50 üniversite arasında, 27. sırada tamamlamışken, 2017 yılında 50 üniversite arasında, 23.sıraya yükselerek, (Vakıf üniversiteleri arasında 8.sıra ) girişimcilik ve yenilikçilik kültürü üzerindeki detaylı veri çalışmasıyla 2012 yılından bu yana en yüksek puana ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

YUTTO

 

2017 Sıralaması

2016 Sıralaması

2015 Sıralaması

2014 Sıralaması

2013 Sıralaması

2012 Sıralaması