Girişimciler

Girişimcilerimize verdiğimiz hizmetlerimiz:

Girişimci Akademisyenlerimiz için

  • Girişimcilik konusunda hibe destek veren kurumların çağrıları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması, gerekirse ortak işbirlikleri oluşturulması,
  • 7Tepe Yeni Fikir Yarışması ile fikirlerin projelendirme safhasına kadar desteklemesi ve yarışmayı kazananların Girişim Atölyesi içerisinde ofis imkanı bulması,
  • Girişim Atölyesi hizmetlerinden (mentörlük, eğitimler, fuar ve organizasyonlarda Yeditepe Üniversitesi Girişimcisi olarak yer alma vb.) yararlanılması,
  • Girişimci - Yatırımcı buluşma platformu oluşturulması,
  • Girişimci - Müşteri buluşma platformu oluşturulması,

Girişimci Öğrenciler için

  • Girişimcilik eğitimleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması
  • 7Tepe Yeni Fikir Yarışması ile fikirlerin projelendirme safhasına kadar desteklemesi ve yarışmayı kazananların Girişim Atölyesi içerisinde ofis imkanı bulması,
  • Girişim Atölyesi hizmetlerinden (mentörlük, eğitimler, fuar ve organizasyonlarda Yeditepe Üniversitesi Girişimcisi olarak yer alma vb.) yararlanılması,
  • Girişimci - Yatırımcı buluşma platformu oluşturulması,
  • Girişimci - Müşteri buluşma platformu oluşturulması,