Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO); AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla, ileri teknolojilerin ülke sanayisine kazandırıldığı, yeni ürün ve teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktadır. Özellikle sağlık, biyomedikal, ileri malzemeler ve yazılım gibi alanlarda üniversite - sanayi iş birliğini üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan ve/veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, yenilikçi teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam ve destek sağlamak, üniversitede üretilen bilgi ve uygulamalı araştırma sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası şirketlerin bir arada, üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. 

 

 

YUTTO, özellikle TUBİTAK tarafından belirlenmiş olan 5 modül kapsamında;

1. Farkındalık ve tanıtım faaliyetleri

2. Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler

3. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında proje geliştirme ve yönetim faaliyetleri

4. Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri

5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

çalışmalarını yürütmektedir. 

 

YUTTO, Üniversitemiz bünyesinde araştırma yapan, araştırmalarına fon desteği arayan (ulusal ve uluslararası), girişimci olmak isteyen, üniversite-sanayi iş birliği kurmak ve mevcut iş birliğini arttırmak isteyen tüm öğretim elemanlarına, öğrencilere, mezunlara ve üniversite dışındaki tüm sanayi kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermektedir.

 

Üniversite içerisinde sahip olunan 550'ye yakın aktif patent dosyasını ve buna bağlı olarak elde edilen fikri mülkiyet havuzunu üniversite dışına taşıyarak teknoloji transferini sağlamak, üniversite-sanayi iş birliğini etkin bir şekilde arttırmak ve dünya çapında startup ve spinoff şirketlerin kurulmasına rehber olmak YUTTO'nun temel amaçlarını oluşturmaktadır.

 

Bugüne kadar Üniversitemizde 1500’den fazla uluslararası ve ulusal proje başvurusu gerçekleştirilmiş olup, bunların 400'ü aşkını kabul edilmiştir. YUTTO, bu projelerin çıktılarının ticarileştirilmesine destek olmak ve Üniversitemizdeki bilimsel altyapıyı sanayinin kullanımına sunmak hedefindedir.