Kuruluş Amacı

 

Bölge sanayisini, gücünü bilim ve teknolojiden alan, yenilikçi, öğrenen ve glokal düşünebilen bir yapıya dönüştürmektir. AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla,   ileri teknolojilerin ülke sanayine kazandırıldığı ve yeni ürün ve teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Özellikle sağlık,   biyomedikal, ileri malzemeler ve yazılım gibi alanlarda Üniversite-Sanayi işbirliğini üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan ve/veya üreten şirketlerin oluşumunu ve   büyümesini desteklemek, yenilikçi teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam ve destek sağlamak,  üniversitede   üretilen bilginin ve uygulamalı araştırma sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası şirketlerin bir arada ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını   sağlayan mekanizmalar kurmaktır.