Kuruluş Amacı

 

YUTTO; AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla,   ileri teknolojilerin ülke sanayine kazandırıldığı ve yeni ürün ve teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Özellikle sağlık, biyomedikal, ileri malzemeler ve yazılım gibi alanlarda Üniversite-Sanayi işbirliğini üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan ve/veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, yenilikçi teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam ve destek sağlamak,  üniversitede üretilen bilginin ve uygulamalı araştırma sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası şirketlerin bir arada ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak amacıyla 2015 yılında bir Rektörlük Birimi olarak kurulmuştur.

YUTTO’nun çalışma alanı; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, proje geliştirme-yönetim (Üniversite Sanayi İşbirliği), Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri olarak 5 modülden oluşmaktadır. YUTTO üniversite içerisinde araştırma yapan ya da girişimci olmak isteyen öğretim elemanlarına, girişimci öğrencilere ve üniversite dışındaki sanayi kuruluşları ve Start-Up şirketlerine hizmet vermektedir. Üniversite içerisinde sahip olunan 250’ün üzerinde aktif patent dosyasını ve buna bağlı olarak elde edilen fikri mülkiyet havuzunu üniversite dışına taşıyarak teknoloji transferini sağlamak, üniversite sanayi işbirliğini etkin bir şekilde arttırmak ofisin temel amacını oluşturmaktadır.

Bugüne kadar üniversitemizde 900’den fazla uluslararası ve ulusal proje başvurusu gerçekleştirilmiş olup, bunların 360ı aşkını kabul edilmiş, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Birimi tarafından yönetilmiştir. YUTTO, bu projelerin çıktılarının ticarileştirilmesine destek olmak ve üniversitedeki bilimsel alt yapıyı, sanayinin kullanımına sunmak hedefindedir.