Öğrencilere Verdiğimiz Hizmetler:

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları bilgilendirme ve yönlendirme hakkında

  • Lisans, lisansüstü öğrencilerine danışman öğretim üyesi ile birlikte Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda her türlü desteğin sağlanması,
  • Bireysel başvuru yapmak isteyen buluşcu öğrencilere FSMH konusunda genel bilgi verilmesi ve ilgili vekil ofislere yönlendirmesinin yapılması,
  • Kurum dışında gerçekleştirilen buluş/patent yarışmalarında öğrenciler ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında temasın sağlanması ve gerekli belgelerin kuruma iletilmesi,