GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME

 

         1. YUTTO’nun girişimcilik destekleri nelerdir?

 

YUTTO, girişimcileri ve girişimci adaylarını dört aşamalı bir girişimcilik programı ile destekler. Dört aşamalı girişimcilik programı adımları aşağıdaki gibidir:

 

Born (Fikir): Teknoloji odaklı iş fikri başvurularının alınması ve YUTTO sorumlu personelleri tarafından ön değerlendirmenin gerçekleştirilmesi

Crawl (Ön Kuluçka): İş geliştirme ve iş planı oluşturma eğitimlerinin, mentorluk desteğinin sağlanması

Walk (Kuluçka): Şirketleşme, prototipleme, yatırım ve müşteri ağına erişim ve ofis desteklerinin sağlanması

Run (Büyüme): Şirketin yatırım ve büyüme sürecinin ve performans takibinin yapılması, müşteriye erişim ve tanıtım desteği sağlanması, ofis desteğinin sürdürülmesi ve uluslararası pazara erişim imkanlarının sağlanması

 

          2. 7Tepe Yeni Fikir nedir?

 

7Tepe Yeni Fikir, teknoloji odaklı iş fikirlerine girişimcilik eğitimleri, alanında uzman mentor destekleri ve ofis imkanı sağlayan bir girişim hızlandırma programıdır.     

 

          3. Başvuru şartları nelerdir?

 • Başvuru ekibinden en az bir kişinin Yeditepe Üniversitesi mensubu olması gerekmektedir.
 • Programa bireysel ve/veya grup halinde başvuru yapılabilmektedir.
 • Teknoloji tabanlı iş fikirleri değerlendirmeye alınacaktır.

 

         4. Birden fazla proje ile başvuru yapılabilir mi?

 

        Hayır. Yalnızca bir proje ekibinde yer alınabilmektedir.

 

         5. Değerlendirme kriterleri nelerdir?

 • Takım: Takım üyelerinin proje için yeterliliği ve projeyi gerçekleştirebilmek için gerekli olan birikimin değerlendirilmesi
 • Problem ve çözümü: Çözüm olunan problemin önemi ve insanlar üzerinde bir talep etkisi yaratma potansiyelinin değerlendirilmesi
 • Pazar ve pazara çıkış stratejisi: Pazardaki fırsat ve çıkış stratejisinin değerlendirilmesi
 • İş modeli: Çözümün türünün etkinliği
 • Rekabet ve sürdürülebilirlik: Çözümün sürekliliği, iş fikrinin devamlılık potansiyeli
 • Sermaye ve fonlama stratejisi: Fikrin hayata geçirilmesi için oluşturulan sermaye ve akabindeki fonlama stratejisi

 

        6. Programa ne zaman başvurabilirim?

 

2020 Dönemi başvuruları 1 Temmuz 2020 itibariyle alınacaktır.

 

        7. İş geliştirme eğitimleri nelerdir?

 • Fikir ve İhtiyaç Doğrulama
 • Kanvas İş Modeli Oluşturma
 • Fikri Haklar ve Startup Hukuku
 • Takım Kurma ve Yönetme
 • Gelir Modeli Oluşturma
 • Satış ve Pazarlama
 • Yatırımcı Sunumu

 

          8. Girişimci-mentor eşleştirmeleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

 

Bir yazılım platformu olan “Mentornity” sistemine girişimciler ve mentorler tanımlanır. Girişimciler girişim profillerini, mentorler ise uzmanlık alanlarını sistemde belirtip, müsait zamanlarını eklerler. Müsaitlik durumlarına göre girişimciler mentorlerden randevu talep eder. Görüşmeler sistemde çevrimiçi olarak veya yüz yüze gerçekleştirilebilmektedir.

 

        9. Ofis/çalışma alanı desteği var mı?

 

Evet. Yarı final jürisi tarafından Girişim Atölyesi’nde açık ofis/ortak çalışma alanı desteği verilecek girişimler belirlenir.

 

      10. 7Tepe Yeni Fikir sonrası süreç nasıl ilerleyecek?

7Tepe Yeni Fikir Hızlandırma Programı’nı tamamlamış bir girişim YUTTO’nun dört aşamalı girişimcilik programında Born (Fikir) ve Crawl (Ön Kuluçka) aşamasını tamamlamış sayılır. 7Tepe Yeni Fikir sonrası Walk (Kuluçka) aşamasında şirketleşme, müşteri ve yatırım ağlarına erişim, ofis destekleri sağlanır. Kuluçka aşamasını takiben Run (Büyüme) aşamasında ise firmaların büyümesine yönelik destekler sağlanıp, performans takipleri yapılır.

 

PATENT HAKKINDA

     1. Buluş nedir? 

Tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır.

 

     2. Patent nedir?

Buluş sahibine, buluşunun başkaları tarafından izinsiz olarak  kullanılmasını, üretilmesini, satılmasını, satışa sunulmasını veya ithal edilmesini belirli bir süre için engelleme hakkını veren koruma belgesidir.
 

     3. Neden patent verilir? 

Patent sistemi, buluş sahiplerine belli bir süre koruma hakkı vermesinin yanı sıra, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, aynı konuda çalışan başkalarının aynı buluşu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs. harcamasının engellenmesi için vardır.

 

     4. Hangi buluşlara patent verilir? 

Bir buluşa patent verilebilmesi için üç şartın geçerli olması gerekiyor.

 • Yenilik
 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması
 • Sanayide uygulanabilir olması

 

     5. Hangi buluşlara patent verilemez?

Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular:

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

 

     6. Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi vardır? 

 

Türkiye’de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardı.

İncelemesiz sistemde, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nispeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma sağlanmaktaydı. Ancak 10 Ocak 2017 tarihli çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu ile  İncelemesiz siztem kalktı.
İncelemeli sistemde işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha güvenli ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir.İncelemesiz patent, gerekli şartlar yerine getirilmek ve incelenmek şartıyla incelemeli patente  dönüştürülebilmektedir.

 

     7. Patent veya Faydalı Model koruma süreleri ne kadardır? 

 • İncelemeli patent 20 yıl,
 • Faydalı model belgesi 10 yıl süre ile korunur.

 

     8. Faydalı Model nedir? 

Türkiye´de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

 

     9. Faydalı Model tescili için gerekli kriterler nelerdir? 

 • Yenilik.
 • Sanayi´ye uygulanabilirlik.

 

     10. Patent ve Faydalı Model arasındaki fark nedir?

 • Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
 • Koruma süreleri farklıdır,
 • Faydalı model belgesine, ek faydalı model belgesi verilmez,
 • İnceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

 

     11. Yazılımlara patent alınabilir mi?

Bu durum, ülkelerin yasalarına göre değişiklik gösteriyor. Bilgisayar yazılımlarının, buluşlar gibi patent ile korunması bazı ülkelerde kabul ediliyor. Birleşik Devletler, Japonya, Kanada’da uygulanan patent ile koruma sisteminin Avrupa ülkelerinde uygulanması gecikmiş olup çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye’de yazılımlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümlerince sanat eseri olarak korunuyor. Ancak hem Avrupa’da hem de Türkiye’de belirli koşullar altında, teknik bir yönü olan yazılımların patentle de korunması Avrupa Patenti kapsamında mümkün olabilir.

 

     12. Patent tescilinde yetkili kurum neresidir? 

Ankara’da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu, Kanunlarla Patent tescilinde yetkili kılınmıştır. Türk Patent’te işlem yapma yetkisi de sadece müracaatçılara ve Enstitü Siciline kayıtlı, resmi patent vekillerine de tanınmıştır.

 

     13. Patent hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir? 

Patent hakkı;
1.Koruma süresinin dolması;
2.Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
3.Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

 

     14. Patent ile Faydalı Model belgelerinin koruma süreleri uzatılabilir mi? 

Hayır uzatılamaz. Patent ve Faydalı Model belgelerinin koruma süreleri uzatılamaz. Ancak
İncelemesiz verilen patent için başvuru tarihinden itibaren 7 yıl içinde inceleme talebinin yapılması halinde, incelemeli sisteme geçiş yapılabilir ve inceleme sonucu olumlu olursa, koruma süresi 20 yıla uzatılır.

 

     15. Patent veya Faydalı Model belgesi ile sağlanan haklar nasıl değerlendirilir? 

Buluşların patentle korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani, bir ülkede alınan patent sadece o ülkede geçerlidir. Bir buluşun farklı ülkelerde de korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.
Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede başvuru yapılması olanağını sağlayan Patent İşbirliği Anlaşması, Avrupa Patent Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Türkiye´de söz konusu anlaşmalara taraf olduğundan, bu anlaşmalar vasıtasıyla birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapabilmek mümkündür.
Patent/Faydalı model belgesi hakkı bir bedel karşılığında devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir. Ayrıca, bu hak veraset yoluyla varislere intikal ettirilebilir veya rehin edilebilir

 

     16. Patent başvurusu yapmadan önce neler yapılmalıdır? 

Patent başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili patent araştırması yapması önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme olanağını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.

 

     17. Patentin alınması ne kadar sürmektedir?

Patent başvurusu sonrası talep edilen araştırma raporunun temini, tekrarlanan inceleme talep sayısı ve inceleme rapor(larına) karşı iletilecek görüşe bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, başvurudan belge alım aşamasına kadar geçecek süreç üç ila dört yıllık bir zamana yayılmaktadır.

 

     18. Buluşumu daha önce bir yerde açıklamış olmam patent almamı engeller mi?

Evet engeller. Ancak bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez.

 

     19. Lisanslama nedir?

Tescil işlemi kesinleşmiş veya tescil işlemi devam etmekte olan buluşların kullanma yetkisi Türkiye genelinde veya belirli bir bölgede geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesiyle bir başkasına verilebilir.
Lisans inhisarı lisans veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisarı değildir. Lisans veren buluş konusu ürünü kendisi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir.
İnhisarı Lisans söz konusu olduğu zaman, başkasına lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de buluşu kullanamaz.

 

     20. Lisans veya devir işlemleri için belge alınması beklenmeli midir?

Patent sahibi, patentten doğan hakkını üçüncü kişilere devir edebilir. Belge alım aşaması öncesinde, Patent veya Faydalı Model Belgesi başvuru sahibi, başvurudan doğan haklarını üçüncü kişilere lisans verebilir veya devir edebilir. Lisans veya devir işlemlerinin hüküm doğurabilmesi için TPE nezdinde sicile kaydının yapılması gerekmektedir.

 

     21. TÜRK PATENT siciline kayıt edilen lisans veya devir, diğer ülkelerin resmi ofisleri nezdinde de geçerli sayılır mı?

Hayır. Patent veya Faydalı Model Belgesi veya başvurusundan doğan hakların ulusal olması nedeni ile lisans veya devir işlemlerinin ilgili ülkenin ulusal resmi kurumunda da sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.