Documentation

Kurumsal İletişim Birimi Formları Word PDF İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
KİB_101 - YUTTO Aydınlatma Metni      12.07.2019  
KİB_103 - Etkinlik Katılımcı Listesi          26.03.2018  
KİB_103-1 - YUTTO Etkinlik Çadırı - Gelecek Merkezi Rezervasyon Formu         07.01.2019  
KİB_103-2 - Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu         12.07.2019  
 
Sınai Mülkiyet Hakları Birimi Formları Word PDF İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
SMB_101-1 - Yeditepe Üniversitesi Buluş Yönergesi           
SMB_102-1 - Buluş Bildirimi Ve Değerlendirme Prosedürü           
SMB_102-2 - Buluş Tescil Prosedürü           
SMB_102-3 - Teknoloji Lisanslama Prosedürü           
SMB_103-1 - Patent-Faydalı Model Belgesi Başvuru İstek Formu        26.03.2018  
SMB_103-2 - Yurtdışı Patent Başvuru Talimat Formu        26.03.2018  
SMB_103-3 - Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Buluş Bildirim Formu        26.03.2018 11.01.2019
SMB_104 - Yeditepe Üniveritesi Fikri Haklar Ve Teknoloji Transferi Politikaları           
SMB_105-1 - Genel Gizlilik Ve Gizli Belgelerin Açıklanmaması Sözleşmesi           
SMB_105-3 - Görevliler İçin Gizlilik Sözleşmesi           
SMB_105-4 - Vekillik Sözleşmesi