Tüm Duyurular

Dijitalleşmenin geleneksel perakende sektörü, alışveriş ve ticari gayrimenkul alanları üzerinde yarattığı değişim, Covid-19’un etkisi ile “yeni normal” olarak adlandırdığımız yepyeni bir fazı beklenenden çok daha erken hayata geçirme gereği...
Milli Mücadelenin 101. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 
Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %99’undan fazlası KOBİ’dir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projelerin...
Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır. Patent Tabanlı Teknoloji Transferi...
Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek tedavi ve korunma için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması...
Bu çağrı kapsamında, başvuru sahibi kurum/kuruluş ile TÜSEB arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri ile uluslararası pazarda rekabet edebilecek ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır. Bu çağrı...
Türkiye ilaç harcamalarının önemli bir kısmını teşkil eden ve önümüzdeki yıllarda payının gittikçe artması beklenen peptit/protein, füzyon proteini, monoklonal antikor, antikor-ilaç konjugatları gibi farklı yapılarda geliştirilen, üretilen ve...
EIT Kentsel Ulaşım kapsamında COVID-19 pandemisinin kentsel ulaşımda sebep olduğu sorunlara hızlı ve uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine yönelik EIT Kentsel Ulaşım 2020 Yılı COVID-19 Kriz Müdahale Çağrısı yayımlanmıştır. Sadeleştirilmiş...
Newton Mobility Grants Programı, Royal Society tarafından Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırmacıların yeni iş birlikleri oluşturabilmeleri ve araştırma fikirleri üzerinde çalışabilmeleri için sağlanan bir dolaşım desteğidir.  Program...
Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı...

Sayfalar