Tüm Duyurular

Çağrı Hakkında Genel Bilgiler Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AqauticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından...
Akdeniz'de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgi için PRIMA resmi internet sitesine ...
Türkiye ile Moldova arasında bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve ilk çağrıya çıkılan 2530 - TÜBİTAK ve Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Programı kapsamında...
Hızlandırıcı programının 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihinde sadece "Green Deal" politikasında belirlenen amaçlara katkı yapan başvurular kabul edilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından uygulama konan "Green Deal" politikası AB'nin temiz...
Türkiye’nin de üyesi olduğu, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO), moleküler yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bilim insanlarına yönelik olarak Üye, Asosiye ve İşbirlikçi ...
Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet...
Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 30/11/...
Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile...
Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology - COST) Katılım Kuralları güncellendi. Güncel kurallara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) arasındaki iş birliği çerçevesinde Türk ve Katarlı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir. Her bir proje için TÜBİTAK tarafından, Türk proje ekibine 5 Milyon Türk Lirası kadar, QNRF...

Sayfalar