Tüm Duyurular

MANUNET III Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel...
Çağrı Hakkında Genel Bilgiler Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in the Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018...
Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) kapsamında, nadir hastalıklarda karşılaşılan bu hastalıklara özgü araştırma zorluklarına çözüm üretmek amacıyla endüstri, akademi, KOBİ'ler ve hasta organizasyonları arasındaki iş...
22 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases - EJP RD) İkinci Uluslararası Ortak Çağrısı (Joint...
JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen iddialı yenilikçi multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesidir....
BiGG 3. Aşama kapsamındaki başvurular “1512 3. Aşama” seçeneği üzerinden yapılacaktır. Girişimciler tarafından BiGG (1512 Teknogirişim Destek) Programı 3. Aşaması kapsamında 1507 KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programına yapılacak...
ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK'...
"1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" 2020 yılı 1. Çağrılarına KOBİ'lerin başvuruları alınmaktadır. 1507 programı gibi, 1501 programına da sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (...
Royal Society, iki yıl boyunca bir Birleşik Krallık araştırma kurumunda çalışma fırsatı sunarak, İngiltere dışındaki herhangi bir ülkeden kariyerlerinin erken bir aşamasında doktora sonrası araştırmacıların gelişimini ve eğitimini desteklemek için “...
Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in the Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve...

Sayfalar