Patent Image
HÜCRESEL OTOMATLAR İLE KÜMELEME PROBLEMİNİN ISI YAYILIMI TABANLI ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM
Referans Numarası
025418/0060
Başvuru Numarası
2016/19702
Teknolojiler
Yazılım Teknolojileri
Olgunluk Seviyesi
Olgunluk Seviyesi 7
Patent No
TR 2016 19702 B
Başvuru Durumu
Belge Aldı
Anahtar Kelimeler
Veri kümeleme, Hücresel Otomatlar, Büyük Veri Analizi, Veri Bilimi
İlgili Sektörler
Bilişim
Patent Koruması

TR 2016 19702 B, Belge Aldı_TÜRKİYE PCT/TR2017/050160 Ülke Aşamasında_WIPO Başvuru Aşamasında_EPO 16473633 Başvuru Aşamasında_A.B.D.

Özet

Bu buluş, veride yer alan elemanların arasındaki uzaklığa ihtiyaç duymadan verinin kümelenmesi sağlayan ve en temel halinde; bir veride yer alan elemanların bir hücresel otomatın hücrelerine atanması; veri elemanı atanmış her bir hücrenin farklı bir duruma ve bir sabit sıcaklık değerine, veri elemanına sahip olmayan hücrelerin tümünün veri elemanına sahip olan hücreler için kullanılmamış olan bir duruma ve söz konusu sabit sıcaklık değerinden daha düşük olan bir sıcaklık değerine atanması; hücresel otomat içerisinden rastgele bir hücrenin seçilmesi; seçilen hücrenin ve komşu hücrelerinin ortalama ısısının hesaplanması; içerisine bir veri elemanı atanmamış söz konusu hücrelerin ısısının söz konusu ortalama ısı olarak belirlenmesi; eğer seçilen hücrenin komşu hücrelerinden birsinin ısısı önceden belirlenmiş bir eşik değerden fazla ise, bu komşu hücrenin durumunun seçilen hücrenin durumu ile aynı duruma geçirilmesi; toplam durum sayısı, verinin gruplanması için kullanılacak küme sayısına düşmesi (eşit olması) halinde işlemin sonlandırılması, aksi halde "hücresel otomat içerisinden rastgele bir hücrenin seçilmesi" adımına geri dönülmesi adımlarını içeren bir bilgisayar uygulamalı yöntem ile ilgilidir.