Patent Image
HÜCRESEL OTOMATLAR İLE SINIFLANDIRMA PROBLEMİNİN ISI YAYILIMI TABANLI ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM
Referans Numarası
025418/0069
Başvuru Numarası
2017/14183
Teknolojiler
Yazılım Teknolojileri
Olgunluk Seviyesi
Olgunluk Seviyesi 7
Patent No
2017/14183
Broşür
Başvuru Durumu
Başvuru Aşamasında
Anahtar Kelimeler
Veri kümesi, Veri madenciliği
İlgili Sektörler
Bilişim
Telekomünikasyon
Patent Koruması

2017/14183_Başvuru Aşamasında

Özet

Bu buluş, Hücresel Otomatlar (HO) kullanılarak sınıflandırma probleminin ısı yayılımı tabanlı çözülmesine yönelik geliştirilmiş bir yöntem ile ilgilidir. Bu buluşta, veri kümesi öğrenme, doğrulama ve sınama veri kümelerine rastgele bir şekilde dağıtılmakta ve ardından öğrenme veri kümesindeki elemanlar, Hücresel Otomatta yer alan hücrelere eşlenmektedir. Daha sonra veri elemanlarına sahip hücrelere bir durum değeri atanmaktadır. Bu durum değeri, hücrenin içerdiği veri örneğinin sınıf etiketini gösterir. Yani başlangıçta veri örneği içermeyen hücre bir sınıf etiketine sahip olmayacaktır. Sonra hücreler arasında yerel etkileşimlerle sınıf etiketleri otomattaki diğer hücrelere yayılır. Bu işlem doğadaki ısı transfer işleminden esinlenilerek tasarlanmıştır. Böylece veri elemanlarına yakın olan bölgeler ısınır. Diğer bir taraftan ısınan hücrelerin durumlarını değiştirmek için ikinci bir kural kullanılmıştır. Sınıf atanması olmayan hücreler farklı durumlarla belirtilen sınıflara katılmaya başlarlar. Doğrulama kümesi ise öğrenme sürecini bitirme kriterini belirlemede kullanılmaktadır. Bu öğrenme sürecinde eğitici işlem yapıldıktan sonra, sınama kümesi başarı oranını belirlemede kullanılmaktadır.