Patent Image
PLÖRODEZ İŞLEMİNDE KULLANILAN BİR ZEOLİT
Referans Numarası
025418/0050
Başvuru Numarası
2015/13993
Teknolojiler
Sağlık Teknolojileri
Olgunluk Seviyesi
Olgunluk Seviyesi 2
Patent No
TR 2015 13993 B
Başvuru Durumu
Belge Aldı
Anahtar Kelimeler
Akciğer, plörodez, sitotoksisite, Akciğer hastalıkları, akciğer kanseri
İlgili Sektörler
Sağlık
Patent Koruması

TR 2015 13993 B, Belge Aldı_TÜRKİYE 201680065558.5, Başvuru Aşamasında_ÇİN EP2016717207 Başvuru Aşamasında_EPO WO2017082840A1 PCT/TR2016/050070, Ülke Aşaması_WIPO

Özet

Bu buluş, akciğer plevra boşluğunda sıvı birikmesi (plevral efüzyon) ya da hava birikmesi (pnömotoraks) durumlarında uygulanan plörodez işleminde kimyasal ajan olarak aynı zamanda sitotoksik etki gösteren bir zeolit kullanılması ile ilgilidir.