Patent Image
BİR DOKU İSKELESİ ÜRETİM YÖNTEMİ
Referans Numarası
025418/0045
Başvuru Numarası
2018/04731
Teknolojiler
Sağlık Teknolojileri
Kimya Teknolojileri
Olgunluk Seviyesi
Olgunluk Seviyesi 2
Patent No
TR 2018 04731 T4
Başvuru Durumu
Belge Aldı
Anahtar Kelimeler
Tıbbı cihazlar, Kemik implantı, Kemik doku mühendisliği, Polimerik biyomalzeme, Biyobozunur ve biyouyumlu polimerik malzeme
İlgili Sektörler
Sağlık
Patent Koruması

TR 2018 04731 T4 ,Belge Aldı_TÜRKİYE 3153187, Ülke Aşaması _EPO Belge Aldı / Almanya / Fransa/ İngiltere

Özet

Bu buluş, polipropilen fumarat (PPF) pre-polimerinin sentezlenmesi , PPF'nin vinil fosfonik asit veya vinil fosfonik asit esteri (VPES) ile karıştırılması , karışımın ısıtılarak bir radikal başlatıcı varlığında kürlenmesi, doku iskelesi olarak kullanılacak gözenekli veya gözeneksiz biyopolimerin elde edilmesi adımlarını içeren; kıkırdak ve/veya kemik dokusunun defekti sonrasında dokunun rejenerasyonu sırasında dokuya uygulanarak hücre amplifikasyonuna destek olması için tasarlanan biyobozunur ve biyouyumlu bir doku iskelesi üretim yöntemi ile ilgilidir.