Patent Image
KOASERVASYON YÖNTEMİ İLE KOASERVAT ÜRETİMİ YÖNTEMİ VE BU ÜRETİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN KOASERVATLAR VE BUNLARIN DOKU İSKELESİ OLARAK KULLANIMI
Referans Numarası
025418/0068
Başvuru Numarası
2017/13643
Teknolojiler
Sağlık Teknolojileri
Kimya Teknolojileri
Olgunluk Seviyesi
Olgunluk Seviyesi 2
Patent No
025418/0068
Broşür
Başvuru Durumu
Başvuru Aşamasında
Anahtar Kelimeler
" Tıbbı cihazlar, Doku mühendisliği, Biyobozunur ve biyouyumlu polimerik malzeme, medikal kozmetik"
İlgili Sektörler
Sağlık
Patent Koruması

025418/0068 Başvuru Aşamasında_TÜRKİYE

Özet

Bu buluş, kitosan (KT) ve hiyalüronik asit (HA) polimerleri ile kompleks koaservasyon tekniği kullanılarak doku mühendisliğine yönelik hücre enkapsüle edebilme (makro-enkapsülasyon) kapasitesine sahip doku iskelesi üretimi ile ilgilidir. Buluşun amacı, biyobozunur, biyouyumlu ve elastik özelliklere sahip, tamamen doğal polimerlerden oluşan ve hiçbir çapraz bağlayıcı veya organik solvent kullanılmadığı için toksik etkisi bulunmayan ve hücre yaşamasına, çoğalmasına ve eğer ki kök hücre kullanılıyor ise arzu edilen hücre tipine özelleşmesine elverişli bir ortam sağlayacak gözenekli yüzeye sahip olan doku iskelelerinin oluşturulmasını sağlayan bir üretim gerçekleştirmektir