28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, 2021 itibariyle Türkiye’deki üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil) 2021 yılı Türkiye (TR) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam Türkiye  patent sayısına göre de performans analizi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan/tescil edilen toplam Türkiye patent sayısına göre Top 20 sıralaması oluşturulmuştur. 

Yeditepe Üniversitesi Türkiye’deki Patent başvuruları sıralamasında 7. Sırada  yer alırken, tescil sıralamasında 64 patent ile 5. Sırada yer almıştır. 

 

 

Kaynak: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 ( www.patentraporu.com)

 

2021 Yılında Yayınlanan Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Sıralamasında On Üçüncüyüz

 

28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil) 2021 yılında yayımlanan Uluslararası patent başvurularının (PCT) analizi gerçekleştirilmiş ve Top 20 sıralaması oluşturulmuştur. 

 

Yeditepe Üniversitesi PCT Şampiyonu Üniversiteler listesinde 13. Sıradaki yerini almıştır.

 

 

2021 Yılında Başvuru Yapılan Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) Sıralamasında Beşinciyiz

Yeditepe Üniversitesi, üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil) portföylerinde yer alan toplam PCT başvuru sayısına göre de performans analizi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan toplam uluslararası patent başvurularının (PCT) sayısına göre Top 20 sıralamasında ise 5. Sırada yer almıştır

Kaynak: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 ( www.patentraporu.com)

Üniversiteler Arası Avrupa Patent (EP) 2021 Başvuru Yayın Sıralamasında İkinci,  2021 Tescil Sıralamasında Yedinciyiz

 

28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda, Türkiye’deki üniversitelerin (Araştırma merkezleri de dahil) 2021 yılında yayımlanan ve tescil edilen Avrupa Patent (EP) başvurularının analizi gerçekleştirilmiş ve Top 20 sıralaması oluşturulmuştur. 

Bu rapora göre 2021 yılında en fazla Avrupa Patent başvurusu yayımlanan şampiyon üniversiteler sıralamasında listenin zirvesinde sırasıyla; KOÇ ÜNİVERSİTESİ, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ve ODTÜ yer almaktadır. 2021 yılında en fazla Avrupa Patent tescili alan şampiyon üniversiteler sıralamasında ise Yeditepe Üniversitesi 7. sırada yer almaktadır.

 

 

Kaynak: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 ( www.patentraporu.com)

                             

Üniversiteler Arası Avrupa Patent’i İçin Yapılan Toplam Başvuruda Üçüncü, Toplam Tescil Sıralamasında  Beşinciyiz

 

28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda,  Türkiye’deki üniversitelerin (araştırma merkezleri de dahil) 2021 yılı Avrupa Patent (EP) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam Avrupa Patent sayısına göre de performans analizi gerçekleştirilmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan/tescil edilen toplam Avrupa Patent sayısına göre Top 20 sıralaması yayınlanmıştır. 

Avrupa Patent  başvuru şampiyonu üniversiteler sıralamasında listenin ilk üçünde sırasıyla; TÜBİTAK, SABANCI ÜNİVERSİTESİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ yer almaktadır.

Toplam Avrupa Patent tescil şampiyonu üniversiteler sıralamasında Yeditepe Üniversitesi listenin 5. Sırasında yer almaktadır.

 

 

Kaynak: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 ( www.patentraporu.com)

Üniversiteler Arası ABD (US) Patent 2021 Başvuru Sıralamasında Birinci,  2021 Tescil Sıralamasında  Üçüncüyüz

 

28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda  Türkiye’deki üniversitelerin (araştırma merkezleri de dahil) 2021 yılında yayımlanan ve tescil edilen ABD (US) başvurularının analizi gerçekleştirilmiş ve Top 20 sıralaması açıklanmıştır.

2021 yılında en fazla ABD  başvurusu yayımlanan şampiyon üniversiteler sıralamasında listenin zirvesinde Yeditepe Üniversitesi yer almaktadır. 

2021 yılında en fazla ABD tescili alan şampiyon üniversiteler sıralamasında ise Yeditepe Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır.

 

 

Kaynak:  Türkiye’nin Patent Raporu 2021 ( www.patentraporu.com)

Üniversiteler Arası ABD (US) Patent’i İçin Yapılan Toplam Başvuru Ve Toplam Tescil Sıralamasında  Dördüncüyüz

28.04.2022 tarihinde Patent Effect (www.patenteffect.com) tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporunda,  Türkiye’deki üniversitelerin (araştırma merkezleri dahil edilmiştir) 2021 yılı ABD (US) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam ABD patent sayısına göre  performans analizi yapılmış ve 31.12.2021 tarihi itibariyle yayınlanan/tescil edilen toplam ABD patent sayısına göre Top 20 sıralaması yayınlanmıştır.

Bu listeye göre ABD patent başvuru ve tescil şampiyonu üniversiteler sıralamasında, her iki listede de Yeditepe Üniversitesi 4. Sırada yer almaktadır.

 

Kaynak: Türkiye’nin Patent Raporu 2021 ( www.patentraporu.com)