Dokümanlar

Kurumsal İletişim Birimi Formları Word PDF İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
KİB_103 - Etkinlik Katılımcı Listesi        26.03.2018  
 
Proje Destek Birimi Formları Word PDF İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
PDB_103 - TÜBİTAK Projeleri İhtiyaç Formu        26.03.2018  
PDB_103-1 - Satın Alımlar Üst Yazı Taslağı        26.03.2018  
PDB_103-2 - Ön Ödeme Talep (Avans) Formu        26.03.2018  
PDB_103-3 - Ön Ödeme Kapama Formu        26.03.2018  
PDB_103-4 - İnsan Kaynakları Bursiyer Ön Bilgi Formu (Sgk Başlangıcı İçin)        26.03.2018  
PDB_103-5a - TÜBİTAK Projeleri Bursiyer Lisans Bilgi Formu        26.03.2018  
PDB_103-5b - TÜBİTAK Projeleri Bursiyer Yüksek Lisans -Doktora Bilgi Formu        26.03.2018  
PDB_103-5c - TÜBİTAK Projeleri Bursiyer Doktora Sonrası Araştırmacı Lisans Bilgi Formu        26.03.2018  
PDB_103-6 - Bursiyer Sgk Sonlandırma Üst Yazı Taslağı        26.03.2018  
PDB_103-7 - Seyahat Ödemeleri Üst Yazı Taslağı        26.03.2018  
PDB_103-8 - TÜBİTAK Projeleri Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi        26.03.2018  
PDB_103-9 - Seyahat Giderleri Formu        26.03.2018  
PDB_103-10 - TÜBİTAK Projeleri PTİ Üst Yazı Taslağı        26.03.2018  
PDB_103-11 - TÜBİTAK Projeleri Sonuç Mali Formu        26.03.2018  
 
Sınai Mülkiyet Hakları Birimi Formları Word PDF İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
SMB_101-1 - Yeditepe Üniversitesi Buluş Yönergesi           
SMB_102-1 - Buluş Bildirimi Ve Değerlendirme Prosedürü           
SMB_102-2 - Buluş Tescil Prosedürü           
SMB_102-3 - Teknoloji Lisanslama Prosedürü           
SMB_103-1 - Patent-Faydalı Model Belgesi Başvuru İstek Formu        26.03.2018  
SMB_103-2 - Yurtdışı Patent Başvuru Talimat Formu        26.03.2018  
SMB_103-3 - Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Buluş Bildirim Formu        26.03.2018  
SMB_104 - Yeditepe Üniveritesi Fikri Haklar Ve Teknoloji Transferi Politikaları           
SMB_105-1 - Genel Gizlilik Ve Gizli Belgelerin Açıklanmaması Sözleşmesi           
SMB_105-2 - Gizlilik Ve Gizli Belgelerin Açıklanmaması İle İlgili Sözleşme(Patent Ofisi)           
SMB_105-3 - Görevliler İçin Gizlilik Sözleşmesi           
SMB_105-4 - Vekillik Sözleşmesi