KOSGEB ArGe ÜrGe ve İnovasyon Destek Programı Kapsamında 2022-2. Dönem Çağrısı Açıldı

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için işletmelerin öncelikli sektörlerde, savunma ve otomotiv sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ile otomotiv sektöründe olmak üzere elektrikli/hibrit kara araçları için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

Proje Başvuru Tarihleri

25 Ekim 2022 – 07 Aralık 2022 (Başvuru Tarihleri)

08 Aralık 2022 – 11 Aralık 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

Proje teklif çağrısı için tıklayınız.