Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için bir program açılmıştır.

Program Kapsamında;

  • %100 destek oranı ve 2.500 TL’ye kadar Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği,
  • %75 destek oranı ve 100.000 TL’ye kadar Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği,
  • %75 destek oranı ve 30.000 TL’ye varan Enerji Etüt Hizmeti Desteği,
  • %40 destek oranı ve 400.000 TL’ye varan Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği

verilecektir.

Çağrı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.