Patent Image
PROTEİN SAFLAŞTIRMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLEN MODİFİYE BİR KİTOSAN MEMBRAN ÜRETİM YÖNTEMİ
Referans Numarası
025418/0051
Başvuru Numarası
2015/16377
Teknolojiler
Çevre Teknolojileri
Olgunluk Seviyesi
Olgunluk Seviyesi 4
Patent No
TR 2015 16377 B
Başvuru Durumu
Belge Aldı
Anahtar Kelimeler
Protein saflaştırma için membran, ucuz ve verimli membran üretimi,modifiye edilmiş bir kitosan membran, protein bağlama, protein saflaştırma, membran, filtrasyon
İlgili Sektörler
Çevre
Patent Koruması

TR 2015 16377 B, Belge Aldı_TÜRKİYE

Özet

Bu buluş; saf kitosan membranın baz ilavesi ile pH'ı ayarlanmış sulu çözelti içerisine alınması , çözelti sıcaklığının ayarlanması, çözelti içerisine amonyum persülfat ilave edilerek çözülmesi, çözelti içerisine hidroksil akrilamid ilavesi ile tepkimenin başlatılması, tepkime sonunda modifiye edilmiş kitosan membranın ortamdan alınması ve alkol ile yıkanarak safsızlıklarından arındırılması, modifiye edilmiş kitosan membranın saf su ile yıkanması ve bir sonraki kullanılma kadar su içerisinde bekletilmesi adımlarını içeren; protein bağlama verimi arttırılmış modifiye kitosan membranların üretimine yönelik bir yöntemle ilgilidir.