TÜBİTAK Yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Kabul Edildi

Teknoloji tabanlı start-up'lara yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının kurulmasına yönelik düzenlenen yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları web sitemizde yayımlanmıştır.

TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı; ülkemiz ekonomisine katma değersağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yeni Programa ilişkin Uygulama Esasları; 7 Nisan 2018 tarihinde Bilim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olup, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararının ardından TÜBİTAK ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanacak işbirliği anlaşması ile yürürlüğe girecektir.

 

Detaylı bilgi için TÜBİTAK web adresindeki ilgili sayfayı ziyaret ediniz.